بررسی هفته‌نامه‌های فرانسه

سیاست اوباما در مقابل سیاهان آمریکا یک شکست کامل بود!

روی جلد مجله "اکسپرس"، هفته  ١٣ تا ١٩ ژوئیه ٢٠۱۶
روی جلد مجله "اکسپرس"، هفته ١٣ تا ١٩ ژوئیه ٢٠۱۶ DR

اکسپرس یادآوری می‌کند که تنش‌ها میان سیاهان آمریکائی و پلیس این کشور، تنها در سال ٢٠۱۶ پانصد قربانی در میان سیاهان بجا گذاشته است که همگی توسط پلیس و در درگیری‌های خیابانی کشته شده‌اند.

تبلیغ بازرگانی

بررسی مجلات هفتگی فرانسه را با نشریه اکسپرس آغاز می کنم که این هفته مقاله جالبی را به تنش‌های خونین نژادگرایانه در آمریکا اختصاص داده است. "کریستیان ماکاریان" مفسر این هفته نامه با یادآوری حوادث خونین چند هفته گذشته در آمریکا که آخرینش کشته شدن پنج پلیس سفید پوست توسط یک سیاه پوست تک تیرانداز بود، از قول او نقل کرده است که این کشتار را با انگیزه نژادی و بر علیه سفید پوستان، بویژه پلیس‌های سفید پوست انجام داده است.
این در حالی است که سیاهان آمریکا تنها ١٣ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ولی مرگ آنها ٣٠ درصد از میزان مرگ‌ومیر در آمریکاست.
هم اکنون یک میلیون نفر از سیاهان آمریکا در زندان های این کشور بسر می برند. در حالیکه می توان نشان داد که چگونه دادگاه‌های آمریکا در مقابل رفتارهای نادرست و خشونت‌آمیز پلیس با تسامح برخورد می کنند.

بعقیده ماکاریان، تمام مسئله را می توان در این شکاف عمیق اجتماعی جستجو کرد که دیگر به خصوصیت اصلی جامعه آمریکا تبدیل شده است؛ از یک سو ناامنی مزمنی که به نابرابری های اجتماعی و آموزشی در آمریکا مربوط می شود و از سوی دیگر سوءرفتارهای منظم علیه بخش ویژه‌ای از جمعیت کشور که همان سیاهان باشند. مفسر اکسپرس می‌نویسد در چنین وضعیت ناگواری اوباما تا کنون نتوانسته است هیچ تغییری ایجاد کند.
در حالیکه سیاهان آمریکا مدت هاست از اوباما می خواهند تا از موقعیت آسیب پذیر آنها در مقابل این تهاجمات منظم حمایت کند اوباما تصمیم گرفته است که نسبت به دو جبهه بی‌طرف باقی بماند. او همین سال گذشته در مقابل پلیس شیکاگو اظهار داشت که «من هر نوع ایده ای را که بخواهد میان پلیس و کسانی که پلیس از آنها حفاظت می کند جدائی بیاندازد مردود می دانم». درست همین موضع است که سیاست اوباما را در مقابل این معضل اجتماعی با شکست کامل روبرو کرده است.

و اما از نشریه هفتگی لوبس این هفته گزارشی را برایتان انتخاب کرده ایم که در این روزهای تابستان تصمیم گرفته است بسراغ یکی از سوژه‌های قدیمی تر برود و به جمع‌بندی جدیدی از پدیده جنبش شیشه شکن‌ها در فرانسه بپردازد.
لوبس (نوول ابسرواتور سابق) یادآوری می‌کند که تقریباً در تمام تظاهرات متعددی که توسط سندیکاهای ناراضی از قانون پیشنهادی کار انجام گرفت، همواره گروهی از جوانان شیشه شکن در صف اول تظاهرات جای می‌گرفتند و سپس در اولین فرصت به بانک ها و به تابلوهای بزرگ تبلیغاتی حمله میکردند و شیشه ها را می شکستند و سپس با پلیس که می خواست مانع کارشان شود درگیر می‌شدند.
این نشریه اینک بسراغ چند نفر از این جوانان رفته و با آنها مصاحبه کرده و در این مقاله می‌کوشد ویژه‌گی‌های ایدئولوژیک نظرات آنان و نیز راهبردهای تاکتیکی آنها در راستای اعمال خشونت را شناسائی کند. این مصاحبه‌ها نشان می دهند که این جوانان بکلی ضد سیستم هستند، خود را "انقلابی" می دانند و از خشونت بعنوان وسیله‌ای برای تحقق اهدافشان ستایش می کنند.

و سرانجام برای اینکه بدانید نشریات هفتگی فرانسه در ایام تعطیلات تابستانی بیشتر مطالب خود را به چه موضوعاتی اختصاص می دهند ، از لوپوئن این هفته گزارشی را برایتان انتخاب کرده‌ام که به چند و چون تفریحات شبانه پاریسی‌های پولدار پرداخته است. روزنامه نگاران نشریه به کلوب‌های شبانه ای سر زده اند که در آنها می توان رقصید، و یا به حرکات موزون دخترکان خوش اندامی چشم دوخت که در یک رقص استریپ تیز، خود را از قید و بند لباس می‌رهانند. گزارش سپس به تاریخچه این کافه‌ها و کاباره‌ها پرداخته و از سرشناسانی یاد کرده است که در پنجاه سال گذشته به این کلوب های شبانه پاریسی رفت و آمد داشته اند.
لوپوئن گزارش جالب دیگری هم دارد درباره حیواناتی مثل فیل، کرگدن و پاندا که گویا برای تولید مثل خود هیچ عجله ای ندارند و تنها هر از چندگاهی -با فاصله چند سال – به این کار مبادرت می کنند. این گزارش نشان می دهد که چگونه در مناطقی که این حیوانات نگاهداری می شوند بانک های نگاهداری از اسپرم ایجاد کرده اند و باغ وحش های بزرگ جهان خریدار پرو پا قرص پس اندازهای ارزشمند این بانک ها هستند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید