بین المللی

سیاست دوگانه قدرت های غربی درلیبی و ساحل عاج

نبرد ابیجان برای تصرف آخرین سنگرهای مقاومت نیروهای وفاداربه لوران بگبو رئیس جمهوری قبلی ساحل عاج امروز( شنبه) همچنان ادامه دارد. خبرهای رسیده حاکی از کشف یک گور دسته جمعی درغرب این کشور است. اجساد 800 تن از قربانیان درگیریهای این کشور که ظاهراً در یک روز کشته شده اند،  دراین گور کشف شده است.سخنگوی دولت الحسن واتارا رئیس جمهوری منتخب این کشور، طرفداران لوران بگبو را مسئول این کشتارها دانسته است

تبلیغ بازرگانی

نبرد ابیجان برای تصرف آخرین سنگرهای مقاومت نیروهای وفادار به لوران بگبو رئیس جمهوری قبلی ساحل عاج امروز( شنبه) همچنان ادامه دارد. خبر های رسیده حاکی از کشف یک گور دسته جمعی در غرب این کشور است. در این گور، اجساد 800 تن از قربانیان در گیریهای این کشور که ظاهراً در یک روز کشته شده اند، کشف شده است.سخنگوی دولت الحسن واتارا رئیس جمهوری منتخب این کشور، امروز(شنبه) از کشف گورهای دسته جمعی زیادی در غرب این کشور خبر داده است. دولت الحسن واتارا طرفداران لوران بگبو را مسئول این کشتارها دانسته است.
در حالیکه چهار ماه از انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج که تحت نظارت سازمان ملل متحد بر گزار گردید، میگذرد، شورای امنیت و قدرتهای غربی برای انتقال قانونی قدرت در این کشور دست به اقدام فوق العاده ای نزدند و تنها از راههای دیپلماتیک و آنهم در چارچوب مقدورات سازمان ملل متحد اقدام کرده اند. این در حالیست که این قدرتها در برخی از کشورهای دیگر، از جمله لیبی، با بسیج نیروهای خود به نفع قیام کنندگان و در جهت خنثی نمودن نیروهای معمر قذافی وارد عمل شده اند.

این سیاست دوگانه قدرت های غربی در کشورهای ساحل عاج و لیبی پرسش هایی را مطرح میکند. برای پاسخ دادن به این پرسشها، با سعید شروینی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان گفتگویی انجام داده ایم.

گفتگو با سعید شروینی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان

سعید شروینی اقدام دوگانه قدرت های غربی را ناشی ازشرایط متفاوت بافت سیاسی- اجتماعی و میزان اهمیت اقتصادیاین دوکشور میداند. وی میگوید، در حالیکه کشور ساحل عاج اولین صادر کننده کاکائو می باشد، لیبی بزرگترین کشورنفت خیز قاره آفریقاست که ذخایر قابل توجه نفت و گاز را دراختیار دارد که برای جهان غرب یک کالای استراتژیک محسوب میشود. وی همچنین میگوید که در گیرهای ساحل عاج یک پیشینه ده ساله دارد و بافت قومی و قبیله ای در این کشور و خواست قوی اتحادیه آفریقا درنقش آفرینی برای حل مشکلات این کشور، مداخله مستقیم قدرت های غربی در این کشور را توجیه نمی کند...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید