دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

جنس اعتراضات لردگان چیست؟ - گفت‌وگو با مجید محمدی

صدا ۰۸:۲۸
تظاهرات مقابل فرمانداری لردگان
تظاهرات مقابل فرمانداری لردگان médias sociaux

مقامات جمهوری اسلامی اعتراضات لردگان را به مخالفان خود در خارج از کشور نسبت داده اند.

تبلیغ بازرگانی

این موضع گیری جمهوری اسلامی به چه معنی است؟ آیا امکان تسری چنین اعتراضاتی به شهرهای دیگر ایران وجود دارد؟ سابقه حمله به دفاتر ائمه جمعه د ر ایران چیست؟

مجید محمدی، کارشناس مسائل ایران به این پرسش ها پاسخ می دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.