پژواک جامعه

تجارب نوجوانان پناهجوی تنها، ادغام و پذیرش آنان در جامعه سوئد – گفتگو با مهرداد درویش‌پور

صدا ۱۹:۰۳
کتاب "تجارب نوجوانان پناهجوی تنها و تجارب حرفه‌ای، ادغام و پذیرش در جامعه و برابری جنسیتی"
کتاب "تجارب نوجوانان پناهجوی تنها و تجارب حرفه‌ای، ادغام و پذیرش در جامعه و برابری جنسیتی" .

مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در سوئد، و ۲۰ پژوهشگر دیگر به تازگی نتایج تحقیقات خود را در خصوص نوجوانان پناهجوی تنها در این کشور در کتابی تحت عنوان تجارب نوجوانان پناهجوی تنها و تجارب حرفه‌ای، ادغام و پذیرش در جامعه و برابری جنسیتی* گرد آورده و به چاپ رسانیده‌‌اند.

تبلیغ بازرگانی

از جمله موضوعات مورد تحقیق این بوده است که شیوه ی یاری رسانی به پناهجویانی که بتازگی وارد کشوری می شوند چه ﺗﺄثیری در موفقیت آنان دارد. پژوهشگران همچنین در جستجوی یافتن پاسخ به پرسش هایی از این قبیل بوده‌‌اند:

چه عواملی به پیشرفت و موفقیت پناهجویان کمک میکند و چه عواملی مانع از پیشرفت آنها و حتی شاید گاهی کجروی آنها میشود؟

کدام گروه از نوجوانان و جوانان پناهجو موفقتر بوده‌اند، آنهایی که تنها آمده اند یا آنهایی که همراه با خانواده آمده اند؟ در بین پناهجویان دختران موفقتر بوده‌‌اند یا پسران؟

سختگیری در پذیرش پناهجویان چه ﺗﺄثیری بر آنان گذاشته است؟

آیا پناهجویان تهدیدی برای امنیت، فرهنگ و هویت ملی سوئد و دیگر کشورهای اروپایی هستند؟

در برنامه برنامه پژواک جامعه این هفته مهرداد درویش‌پور به پرسش های ما در این زمینه پاسخ داده است. شما را به شنیدن این گفت و گو دعوت می کنم.

مشروح این گفتگو را در فایل صوتی گوش کنید.

*Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter

Integration, inkludering och jämställdhet

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید