جنگ و سرطان در افغانستان: کدام سرطان‌ها قربانی بیشتری می‌گیرند؟

صدا ۰۸:۳۶
برای شنیدن توضیحات دکتر میهن، مسئول برنامه ملی کنترل سرطان در افغانستان، بر روی تصویر کلیک کنید.
برای شنیدن توضیحات دکتر میهن، مسئول برنامه ملی کنترل سرطان در افغانستان، بر روی تصویر کلیک کنید. DR

واژه سرطان اغلب دلهره‌آور و ترسناک است اما پیشرفت‌های پزشکی، در مواجهه انسان با این واژه دلهره‌آور تاثیر مثبت داشته است.

تبلیغ بازرگانی

واژه سرطان همانند دهه‌های گذشته مساوی با مرگ نیست بلکه برخی از انواع سرطان‌ها در صورت تشخیص به موقع درمان‌پذیر هستند.

با وجود تلاش‌های محققان، برای کشف راه قطعی درمان انواع سرطان‌ها، هنوز سرطان نه تنها در کشورهای کمتر توسعه یافته بلکه در کشورهای پیشرفته روند رو به رشد دارد و قربانی می‌گیرد.

در افغانستان، ده‌ها هزار نفر به امراض سرطانی مبتلا هستند و کم نیستند بیمارانی که جان خود را بدلیل ابتلا به امراض سرطانی از دست می‌دهند.

سرطان سینه، شایعترین نوع سرطان در افغانستان است و سرطان معده هم پس از آن، بیشترین قربانی را از مردم افغانستان می‌گیرد.

گرچه برای شناخت به موقع و درمانی سرطان نیاز به تجهیزات پزشکی و متخصصان در این حوزه است اما آگاه ساختن جامعه از بیماری و معالجه به موقع نیازی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

آگاهی‌دهی به شهروندان برای تغییر عادات نامناسب زندگی به منظور کاستن از ابتلا به سرطان‌ها ضروری است.

شایعترین انواع سرطان در افغانستان کدامند؟

کدام سرطانها بیشتر قربانی می گیرند؟

چه اقداماتی از سوی دستگاه‌های مسئول برای آگاه ساختن جامعه نسبت به امراض سرطانی صورت می‌گیرد؟

برای شنیدن توضیحات دکتر میهن، مسئول برنامه ملی کنترل سرطان در افغانستان، بر روی تصویر کلیک کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید