نامۀ عجیب نمایندگان مجلس به رهبر دربارۀ نفوذ دشمن و نوسازی اطراف حرم امام رضا

دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی ایران چهار سال است.
دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی ایران چهار سال است. DR

٢٣٠  نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در نامه ای عجیب به علی خامنه ای گفته اند که "بسیاری از اهداف جریان نفوذ نه از طریق جاسوسی، بلکه با قالب کردن الگوهای توسعه وارداتی و لیبرال سرمایه داری متحقق می شود."

تبلیغ بازرگانی

 البته، منظور ٢٣٠  نمایندۀ مجلس از "قالب" باید واژۀ "غالب" باشد. با این حال، معلوم نیست چرا نمایندگان مجلس در نامۀ خود به رهبر برای مقابله با "[غالب] کردن الگوهای توسعۀ وارداتی و لیبرال سرمایه داری" خواستار بازنگری در طرح نوسازی اطراف حرم امام رضا در مشهد شده اند.

نمایندگان مجلس در نامۀ خود مشهد (و نه قم) را "قطب فرهنگی جهان اسلام و پایتخت معنوی ایران اسلامی" خوانده و تلویحاً گفته اند که استاندار مشهد اجرای دستورات مکتوب شخص رهبر را در سال ١٣٨٦ در خصوص "حقوق شرعی و قانونی جمعیت بزرگی از مجاوران" حرم امام رضا نادیده گرفته و اجرا نکرده است.

نمایندگان بی آنکه مشخصا از فرد یا نهادی نام ببرند، هشدار داده‌اند که در ماه های گذشته "برخی عناصر و مراکز" عمداً یا از سر غفلت در برابر مصوبۀ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ایستادگی کرده اند و این ایستادگی به گمان نمایندگان "به ضرر عامۀ مردم و نفی هویت تمدنی مشهدالرضا" تمام شده است.

٢٣٠ نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار "بازنگری در طرح بافت پیرامون حرم رضوی به منظور تقویت هویت اسلامی ایرانی پایتخت معنوی کشور" یعنی مشهد شده اند و حمایت رهبر حکومت اسلامی را از این بازنگری طلب کرده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید