خبر- نوشتاری

"ژان کستکس" نخست وزیر جدید فرانسه شد

ژان کستکس، نخست وزیر جدید فرانسه
ژان کستکس، نخست وزیر جدید فرانسه Ludovic MARIN / AFP

کاخ الیزه با اننتشار بیانیه ای "ژان کستکس" Jean Castex را به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه معرفی کرد. ساعاتی پیشتر، نخست وزیر پیشین فرانسه، ادوار فیلیپ، استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری این کشور، امانوئل ماکرون، کرده بود.

تبلیغ بازرگانی

"ژان کستکس" پنجاه و پنج سال دارد و از همکاران رئیس جمهوری پیشین فرانسه نیکلا سرکوزی و همچنین شهردار شهر "پراد" از حزب راست "جمهوریخواهان" است. با این حال، "کستکس" خود را نه لیبرال، بلکه "گُلیست اجتماعی" تعریف می کند. او از آوریل گذشته مسئولیت ساماندهی پایان دادن به قرنطینه در فرانسه را برعهده داشته است.

کاخ الیزه در بیانیۀ خود "ژان کستکس" را کارمند بلندپایۀ دولت توصیف کرده که عمیقاً خواستار اصلاح دولت و گفتگو با نمایندگان مناطق در کشور است.

بلافاصله پس از پذیرش مقام جدید خود، "ژان کستکس" "نیکلا رِوِل" را به عنوان رئیس دفتر خود برگزید. "نیکلا رِوِل" تاکنون مدیریت بیمه های درمانی فرانسه را برعهده داشته و در سال های ٢٠١٤-٢٠١٢ معاون دبیر کل دفتر ریاست جمهوری در کاخ الیزه بوده است. "نیکلا رِوِل" از نزدیکان شهردار پیشین پاریس، "برتران دولانوئه" از حزب سوسیالیست، به شمار می رود.

اندکی پیش از آغاز بحران ویروس کرونا، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده بود که قصد دارد دو سال آخر ریاست جمهوری خود را بر دو موضوع محیط زیست و مناطق متمرکز کند.

امانوئل ماکرون در عین حال تأکید کرده که قصد ندارد از دیگر طرح های اصلاحی قبلاً اعلام شدۀ خود نظیر اصلاح نظام بازنشستگی که با وقوع بحران کرونا متوقف شد، چشم پوشی کند.

نخست وزیر پیشین فرانسه، ادوار فیلیپ، روی هم ١١٤٥ روز در این مقام فعالیت کرد. دورۀ نخست وزیری وی با انجام اصلاحات بزرگی در زمینۀ بازار و قانون کار، نظام مالیاتی و پناهندگی و مهاجرت همزمان بود. محبوبیت ادوار فیلیپ در دورۀ بحران کرونا در فرانسه افزایش یافت. او در آخرین انتخابات شورای شهر "اَور" Havre بر رقیب خود از حزب کمونیست فرانسه پیروز شد.

     

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید