خبری-نوشتاری

وزارت کشور : نابودی ٣ میلیون شغل نتیجۀ کرونا و ١٩ میلیون حاشیه نشین نتیجۀ فقر در ایران است

تقی رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی ایران.
تقی رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی ایران. © ilna

تقی رستم وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، در گفتگو با ایلنا از کرونا در کشور به عنوان "اَبَر بحران" یاد کرده که به گفتۀ او به از میان رفتن سه میلیون شغل و افزایش تورم و رکود و تشدید فقر اقتصادی خانوارها منجر می شود.

تبلیغ بازرگانی

همزمان در گزارشی جداگانه مرکز آمار ایران خبر داد که بار سنگین فشارهای تورمی را فقیرترین اقشار جامعه متحمل می شوند. بر اساس این گزارش هزینه های دهک دهم جامعه نسبت به سال قبل حدود ٣٨ درصد افزایش یافته است.  

معاون وزیر کشور در جای دیگری از سخنانش افزوده که "توزیع نامناسب جمعیت باعث شده که عمدۀ جمعیت ایران در پهنۀ غربی کشور متمرکز شود به طوری که ٨٠ درصد جمعیت ایران در پهنۀ غربی متمرکز است و در این بین استان تهران با سهم یک و نیم درصد از جغرافیای کشور ١٧ درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده است." تمرکز ١٧ درصد از جمعیت کل کشور در استان تهران به گفتۀ معاون وزیر کشور نتیجۀ "مهاجرت و جابجایی های بی رویه با برهم خوردن توازن خدمات، سکونت و اشتغال مشکلات بسیاری را در کشور ایجاد کرده که یکی از آنها پدیدۀ حاشیه نشینی است."

رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور سپس گفته است که "امروز یازده میلیون نفر در حاشیه شهرها و هشت میلیون نفر در بافت های فرسوده" زندگی می کنند.

معاون وزیر کشور کاهش جمعیت و موالید را یکی دیگر از معضلات کشور خوانده و گفته است که "رقم موالید در سال ١٣٩٨ به یک میلیون و ١٩٦ هزار نفر رسیده است." وی همچنین با استناد به داده های پزشکی قانونی تأکید کرده است که "خشونت های خانگی که شامل همسر آزاری و کودک آزاری است رو به افزایش است." این افزایش به گفتۀ معاون وزیر کشور شامل آسیب ها و جرایمی نظیر سرقت، اعتیاد، قاچاق، جرایم مالی، خشونت و نزاع" و همچنین تن فروشی می شود که البته معاون وزیر کشور از آن تحت عنوان "مفاسد اخلاقی" یاد کرده است. رئیس سازمان تأمین اجتماعی همچنین گفته است که در سال ٩٨ تعداد قتل ها به ٢٣٧٣ مورد رسیده که نسبت به سال قبل ٢٧ مورد کاهش داشته است. او همچنین گفته است که "٤٣ درصد سرقت های کشور مربوط به وسایل نقلیه، ٢٧ درصد مربوط به اماکن و ١٠ درصد هم کیف قاپی بوده است."

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید