قالیباف : باید مجلس به ستاد اصلی ادارۀ کشور تبدیل شود

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی. © فارس

سرتیپ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز پنجشنبه دهم مهر ماه، مدعی شد که مجلس شورای اسلامی ایران "ستاد اصلی ادارۀ کشور" است که می تواند نابسامانی های قوای سه گانه را برطرف کند، اما این مهم به دلیل ایرادت ماهوّی آئین نامۀ داخلی مجلس هنوز متحقق نشده است.  

تبلیغ بازرگانی

رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی که امروز پنجشنبه دهم مهر ماه به همین منظور در کمیسیون تدوین آئین نامۀ داخلی مجلس تشکیل شد، گفت : "مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی ستاد اصلی ادارۀ کشور است" و رهبر حکومت اسلامی ایران، به گفتۀ قالیباف، از مجلس به عنوان "ریل گذار کشور" یاد کرده است.

قالیباف سپس مدعی شد که "یک ربع قرن است" که او دربارۀ "حوزۀ حکمرانی مجلس" بررسی و تحقیق کرده و بررسی های او، وی را به این نتیجه رسانده اند "که این نهاد [مجلس] هنوز در مدار یاد شده [یعنی ستاد اصلی ادارۀ کشور] قرار نگرفته که یک دلیل آن آئین نامۀ داخلی مجلس و دلیل دیگر آن نوع رفتار نمایندگان در اجرای این آئین نامه است."   

قالیباف گفت که آئین نامۀ کنونی مجلس فقط به طور صُوری رعایت می شود مضاف بر اینکه "در ماهیت ایراد هم دارد" و این ایراد به گفتۀ قالیباف "باعث بروز برخی نابسامانی ها در قوای سه گانۀ کشور شده است."

قالیباف سپس گفت که "تمام هیمنۀ مجلس را آئین نامۀ داخلی آن" تشکیل می دهد" و مجلس "می تواند مشکلات اقتصادی کشور را که دلیل بروزشان صرفاً اقدامات آمریکا نیست برطرف کند" که این امر به گفتۀ قالیباف "به اصلاح بروکراسی نیازمند است."  

در خصوص این اصلاحات قالیباف توضیحی نداد. او نگفت که در کجای قانون اساسی از مجلس به عنوان "ستاد اصلی ادارۀ کشور" یاد شده و اگر مجلس ستاد اصلی ادارۀ مجلس است پس رئیس جمهوری و دولت و رئیس قوۀ قضائیه در کدام مرتبه قرار دارند. قالیباف تنها گفت "نحوۀ ارایۀ طرح ها و لوایح و اعلام وصول آنها نیازمند اصلاح است."

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید