ایران

سیامک پورزند خودکُشی کرد

سیامک پورزند
سیامک پورزند

سیامک پورزند روزنامه نگار و نویسندۀ ایرانی دیروزبا پرت کردن خود ازطبقۀ ششم آپارتمان مسکونی اش درتهران خودکشی کرد و به سال ها رنج و محنت خود پایان داد.

تبلیغ بازرگانی

گفتگو بالهراسب پورزند برادرسیامک پورزند

سیامک پورزمند روزنامه نگار و نویسنده سرشناس ایرانی دیروز در سن هشتاد سالگی در تهران به زندگی خود خاتمه داد. بستگان او در تبعید گفته اند که سیامک پورزند دیروز با پرت کردن خود از طبقۀ ششم آپارتمان مسکونی اش در تهران به سال ها زندگی پر محنت خود خاتمه داد.

سیامک پورزند درسال 1310 در تهران متولد شد و حرفۀ روزنامه نگاری را با نشریۀ باختر امروز به مدیریت حسین فاطمی آغاز کرد. او درسال 1380 از سوی دستگاه های اطلاعاتی ایران دستگیر و زندانی و مدت چهارصد روز را در سلول انفرادی و تحت شکنجه های طاقت فرسا سپری کرد. در نتیجۀ این فشارها و شکنجه ها سیامک پورزند همانند بسیاری از روزنامه نگاران و نویسندگان دگر اندیش مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را به یازده سال زندان محکوم کرد و سیامک پورزند پس از تحمل هفت سال حبس به دلیل بیماری شدید از زندان آزاد شد ولی همچنان تحت مراقبت باقی ماند. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره با خروج او از کشور برای دیدار خانواده اش مخالفت کردند. عاقبت سیامک پورزند در تنهایی و بدون دیدار بستگانش داوطلبانه به زندگی خود خاتمه داد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید