افغانستان

سیر صعودی "بی احترامی و نفرت متقابل" میان افغانان و خارجی ها در افغانستان

سربازان فرانسوی در افغانستان
سربازان فرانسوی در افغانستان AFP/Joel SAGET

همزمان با کشته شدن چهار سرباز فرانسوی به دست یک سرباز افغان در ولایت پکتیکا،، روزنامۀ آمریکائی نیویورک نیورک تایمز به انتشار بخش هائی از یک گزارش محرمانۀ نیروهای ائتلاف در افغانستان اقدام کرد که در آن هشدار داده شده است که حملۀ افراد نیروهای دولتی افغانستان به سربازان ائتلاف یک "مشکل دیر پا" ست و به "رویدادهای نادر" محدود نمی شود.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش این روزنامۀ آمریکائی در این گزارش محرمانه از جمله بر این نکته انگشت گذاشته شده است که "بی احترامی و نفرت متقابل" میان نیروهای خارجی و نیروها و مردم افغانستان یکی از دلایل بروز این گونه حوادث و کشته شدن افراد نیروهای بین المللی به دست افراد نیروهای دولتی افغانستان است.
نیویورک تایمز در دنبالۀ مقاله خود می نویسد یکی از علل ایجاد نفرت از خارجی ها در میان افغانان، یک رشته کارهای عمدی یا سهوی نیروهای خارجی است.
ماجرای ادرار کردن چند سرباز آمریکائی به اجساد طالبان کشته شده، که فیلم آن اخیراً منتشر شد و جنجالی به پا کرد، از سوی این روزنامه به عنوان مثالی در این راستا مطرح شده است.
در گزارش محرمانۀ ناتو، نقش نفوذی ها و اجیرشدگان طالبان در این رویداد ها به مراتب کمتر از آن چیزی ارزیابی شده است که از سوی طالبان ادعا می شود و رسانه ها هم بازتاب می دهند.
شایان یادآوری است که از ماه مه ٢٠٠٧ تا ماه مه ٢٠١١، در یک دورۀ چهار ساله ٥٨ سرباز خارجی به وسیلۀ نفرات نیروهای دولتی افغانستان کشته شده اند.
دیروز (جمعه) یک سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی در کابل بدون آن که در مورد راستی یا ناراستی مطلب روزنامۀ آمریکائی اظهار نظر کند، تأکید کرد که حملۀ نفرات نیروهای دولت کابل به سربازان خارجی "رویدادهائی نادر" بوده و "نظام مند" (سیستماتیک) نیستند.
در گزارش محرمانۀ مورد استناد نیویورک تایمز، خطر حملۀ نیروهای افغان به نیروهای خرجی به عنوان خطری "مرگ آفرین" توصیف شده که رو به فزونی دارد.
سرانجام این که به نوشتۀ روزنامۀ آمریکائی، یک سرهنگ ارتش افغانستان نیز به نوبۀ خود اعتراف کرده است که احساس نفرت نیروهای افغانی با شتاب رو به رشد دارد.
این سرهنگ افغان از نیروهای تحت فرمان خود با عناوینی چون "دزد، دروغگو و معتاد به مواد مخدر" یاد کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید