ایران/افغانستان

سی افغان در ایران کشته و زخمی شدند

تبلیغ بازرگانی

به گزارش تلویزیون دولتی ایران در نتیجۀ تصادف یک مینی بوس و یک کامیون در جادۀ تهران-قم بیست پناهجوی افغان کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند. این واقعه همزمان است با ادعای مقامات جمهوری اسلامی ایران که از ورود گستردۀ پناهجویان افغان به این کشور در نتیجۀ گسترش ناامنی ها در افغانستان خبر می دهند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید