فرانسه / مطبوعات

سی دادستان درآمریکا و پنج کشور، علیه فولکس واگن به دادگاه می روند

REUTERS/ECPAD/

روسیه و پنجمین روز بمباران های سوریه، نشست سراسری اسقف های کلیسای کاتولیک در رُم تحت زعامت پاپ فرانسوا، که بحث ها به امورخانواده و وظایف کلیسا دراین ارتباط پرداخته خواهد شد. بمباران اشتباهی در افغانستان که بار دیگر شماری قربانی به جای گذاشت، ادمه جنجال حاصل از تقلب برروی موتورهای فولکس واگن درآمریکا عناوین مهم روزنامه های امروز فرانسه هستند.

تبلیغ بازرگانی

لزاکو روزنامه اقتصادی صبح پاریس تیتراول خود را به افتضاح تقلب صنعتی درفولکس واگن اختصاص داده ودرجایی می نویسد: آوار سنگین پرونده های تخلف که علیه فولکس واگن درحال فراهم شدن است، به طورجدی توان مقاومت بزرگترین غول صنایع اتومبیل سازی آلمان به چالش خواهد کشید.

لزاکو می نویسد: دادستان های ٣٠ ایالت آمریکا درحال هماهنگی و اقدام مشترک حقوقی علیه فولکس واگن هستند.
لزاکومی افزاید: درفرانسه، اسپانیا، سوئیس، کره جنوبی و ایتالیا سازمان های دفاع ازمصرف کننده و وکلای مدافع متخصص دررشته های صنایع درحال جمع آوری اسناد و ادله علیه گروه فولکس واگن هستند.

درمورد فرانسه، لزاکو می نویسد: دادستان پاریس روز جمعه پرونده ای را با اتهام فریبکاری عمدی علیه فلکس واگن گشوده است که تحقیقات آن آغازشده است.

حال که ازگرفتاری بزرگ صنایع اتومبیل سازی آلمان و پیامدهای زیانبار آن برای تجارت و سیاست این کشور سخن گفتیم، بد نیست به موضوعی نیز اشاره کنیم که علی رغم جنجال بزرگ بین المللی طی دو هفته گذشته، مردم آلمان امسال نیز مانند گذشته جشن بزرگ آبجوی خود را برگزار گردند.

این جشن که هرساله با شرکت میلیون ها نفر درشهرهای بزرگ آلمان برگزار می شود، ازمعروفیت بین المللی برخورداراست. لیبراسیون درشماره امروز خود گزارش کوتاهی را به این جشن درشهرصنعتی و پرجمعیت "مونیخ" اختصاص داده. لیبراسیون می نویسد: جشن اکتبرامسال درمونیخ هرچند با وسعت سال گذشته، دوهزار و چهارده، برگزار نشد، اما تنها شهرمونیخ طی دو هفته پنج میلیون و نهصد هزارنفر برای شرکت درجشن به این شهرآمدند و هفت میلیون و سیصد هزارلیترآبجو فروخته شد.

لیبراسیون می نویسد: تغییرات جوی ماه سپتامبر، بارندگی های مداوم و بخصوص بسته شدن مرزهای میان آلمان، اتریش و مجارستان از علل عمده ی کاهش نسبی جمعیت شرکت کننده درجشن اکتبرامسال بوده است.

درفیگارو گزارشی انتشاریافته است درباره ادامه بمباران های روسیه درسوریه و حمایت حکومت اسلامی ایران از روسیه دراین بمباران ها.

فیگارو درگزارش خود می نویسد: کشورهای عربی منطقه قبل ازاینکه با بمباران های روسیه مخالف باشند، ازافزایش نفوذ ایران با حمایت روسیه نگرانند.

فیگارو می افزاید: مقامات عرب درشورای همکاری خلیج فارس می گویند: نگرانی عمده ما ازعملیات نظامی روسیه درسوریه علاوه برتقویت رژیم اسد، افزایش نفوذ ایران دراین کشوراست. آنها می گویند، ما مشکلی برای همکاری با روسیه نداریم، مشکل ما همکاری با ایران است.

این مقامات می گویند: این به نفع روسیه است که با خاورمیانه ای با ثبات و ارام طرف باشد، اما ایران چنین خاورمیانه ای را به نفع خود نمی داند.

فیگارو می افزاید: پیش از اینکه اعراب خلیج فارس از اقدامات روسیه برای تثبیت حکومت بشاراسد نگران باشند از دست اندازی بیشترایران به سوریه نگرانند.

یک مقام عربی گفته است: پس از امضای توافق های وین نیز ما هیچ تغییری در رفتارایران نمی بینیم. از این رو، حاضرنیسیتم دست روی دست بگذاریم و این خطر را پذیرا شویم که حکومت ایران همه جا، مثل یمن، گردان های شبه نظامی به سبک حزب الله راه بیندازد.

فیگارو می نویسد: به طورخلاصه باید گفت که درمورد مسائل کنونی خاورمیانه، دردوبی مرکز شورای همکاری خلیج فارس، الویت اول گروه های افراطی اسلامی قراردارند، پس آن ایران و تنها دراولویت سوم است که سرنوشت بشاراسد برای اعراب اهمیت می یابد.

لاکروا ارگان جامعه مسیحیان فرانسه دریک گزارش مفصل به رویدادهای خونین "قندوز" درافغانستان پرداخته .
لاکروا می نویسد: در یک حمله هوایی اشتباهی یکی از بیمارستان های "پزشکان بدون مرز" هدف قرار گرفت که طی آن بیست و دوتن از بیماران وپرستاران حاضردربیمارستان جان خود را ازدست دادند.سازمان ملل متحد از یک اقدام "نابخشودنی" نیروهای آمریکا سخن گفته است.

لاکروا می نویسد: واقعه قندوز یک مورد تنها نیست، فهرت قربانیان اشتباهات نیروهای ائتلاف بین المللی از سال دو هزارویک تا کنون بسیارطولانی است.

لاکروا می افزاید: خود نظامیان نیز اعتراف می کنند که خسارات جانبی حملات هوایی موجب افزایش بد بینی غیرنظامیان می شود که مالاً به تقویت موضع طالبان می انجامد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید