ایران

سی دی جنجال برانگیز " ظهور نزدیک است"

سی دی" ظهور نزدیک است" جنجال های فراونی را در فضای کنونی ایران به وجود آورده است. حسن فرشتیان، روحانی مقیم پاریس، در باره این سی دی اظهار میدارد که نوعی شبیه سازی است که از سوی حاکمیت و در شرایط فقدان مشروعیت مردمی، برای کسب مشروعیت مذهبی از دست رفته طرح ریزی شده است.

تبلیغ بازرگانی

سی دی" ظهور نزدیک است" جنجال های فراونی را در فضای کنونی ایران به وجود آورده است. انتشار این سی دی انتقاد شدید بسیاری از آیات عظام، از جمله سیستانی و مکارم شیرازی را بدنبال داشته است. برخی از مراکز تخصصی حوزه علمیه قم، ازجمله مرکز مطالعات مهدویت در این باره واکنش ها و انتقاد های شدیدی نموده است. برخی ازچهره های فرهنگی فعال در زمینه مهدویت، بسیار ملایم تر در این باره بر خورد کرده اند. با این وجود، این موضوع تبدیل به یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز در جامعه کنونی ایران شده است.
علی اصغر سیجانی کارگردان این سی دی گفته که بررسی نشانه های ظهور، نیازی به تقلید از مراجع ندارد. وی تأکید نموده که کار بررسی نشانه های ظهور، یک کار تحقیقی است که هر محققی میتواند پیرامون آن کار کند.

در باره این موضوع گفتگویی انجام داده یم با حسن فرشتیان روحانی مقیم پاریس.

گفتگو با حسن فرشتیان 09/04/2011

وی در باره این سی دی اظهار میدارد که نوعی شبیه سازی است که از سوی حاکمیت، و یا قسمت هایی از آن و در شرایط فقدان مشروعیت مردمی، برای کسب مشروعیت مذهبی از دست رفته طرح ریزی شده است.
وی اعتقاد دارد که مطرح نمودن مسائل تقدسی در معرض افکار عمومی، ممکن است در کوتاه زمان، یک نوع مشروعیت مذهبی موقتی برای طراحان آن ایجاد نماید، اما در میان مدت، با زدوده شدن زمینه های اعتقادی مردم، نتیجه معکوس به بار خواهد آورد...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید