عراق / سوء قصد

سی ویک کشته در سوء قصد علیه یک محله شیعه نشین

Reuters

درعراق، خشونت های خونین که ازحدود چهارهفته پیش آغازگردیده، امروز نیز ادامه یافت و ده قربانی به جای گذاشت. 

تبلیغ بازرگانی

 سوءقصد های پرکشتارهنگامی ازسرگرفته شد که آخرین واحدهای سربازان آمریکا این کشور را ترک و اداره امورامنیتی کاملاً به نیروهای ملی عراق سپرده شد.
طی هفته های اخیردراین سوءقصد ها که دراکثرمواقع با خودرو های انفجاری و سوءقصد های انتحاری صورت می گیرد بیش از یکصد پنجاه غیرنظامی جان خود را ازدست داده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه امروز نیز درجریان انفجار مهیبی که با یک خودروی مملو ازمواد منفجره درنزدیکی بازار روز محله شیعه نشین بغداد صورت گرفت، حداقل سی و یک نفرکشته و شصت نفرزخمی گردیدند.

با افزایش نگرانی ها ازاختلافات سیاسی داخلی، که سوءقصد ها ی کنونی یکی ازپیامدهای آن می تواند باشد، خانم هیلاری کلینتون وزیرامورجارجه امریکا ، شب گذشته از رهبران جناح های سیاسی درعراق خواست تا به گفته وی "بخت رسیدن به جامعه مدرن، مرفه و دموکراتیک را ازدست ندهند".
وی ازکلیه طرف های سیاسی درگیردراین کشورخواست تا از طریق گفت و گو های سیاسی به سازندگی کشورخود بپردازند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید