ایران/بین المللی

شاهپور علیرضا پهلوی به زندگی خود پایان داد

Reuters

 شاهپور علیرضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران، محمد رضا پهلوی، در سحرگاه چهارشنبه چهاردهم دی ماه ١٣٨٩ در سن ٤٤ سالگی به زندگی خود در خانۀ شخصی اش در بوستون خاتمه داد.

تبلیغ بازرگانی

 شاهپور علیرضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران، محمد رضا پهلوی، در سحرگاه چهارشنبه چهاردهم دی ماه ١٣٨٩ در سن ٤٤ سالگی به زندگی خود در خانۀ شخصی اش در بوستون خاتمه داد. در پیامی که خانوادۀ پهلوی به همین مناسبت منتشر کرده آمده است که علیرضا پهلوی همانند میلیون ها جوان ایرانی از ستم های ناروایی که در این سال ها بر کشورش رفته رنج می برد و هرگز نتوانست برغم تلاش های بسیار بر اندوه مرگ پدر و سپس مرگ خواهر کوچکش لیلا در تبعید فایق شود.
لیلا پهلوی نیز در افسردگی دوری از وطن و مرگ زودرس پدر در ٢٠ خرداد ماه ١٣٨٠ به زندگی خود پایان داد.
علیرضا پهلوی سخت به خواهرش دلبسته و نزدیک بود. او نیز همانند لیلا به شعر و ادبیات معاصر ایران علاقمند بود.
علیرضا پهلوی در سال ١٣٤٥ در تهران به دنیا آمد. او در رشته های هنر، موسیقی و ایرانشناسی در دانشگاه های پرینستون و کلمبیا تحصیل کرد. همزمان با آغاز تحقیق برای اخذ دیپلم دکتری در رشتۀ ایرانشناسی و زبان های قدیمی، علیرضا پهلوی تدریس در رشتۀ ایرانشناسی را در دانشگاه هاروارد آغاز نمود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید