ایران

شب حمایت از جعفر پناهی در پاریس

©Reuters.

به ابتکاردونشریه "رگل دوژو"  و "ترانسفوژ" درشب اول فوریه در سینما "لا پاگود"، مراسمی برای حمایت از جعفر پناهی سینما گر ایرانی و تقاضای تجدید نظری که ازحکم شش سال حبس و 20 سال محرومیت ازکارکرده، برگزار می شود.

تبلیغ بازرگانی

سازمان دهندگان همچنین تصمیم گرفتند از دو همکار دیگر وی، "محمد رسول اف" و "محمد نوری زاد نیزدرهمین شب حمایت به عمل آورند.
شماری ازهنرمندان و شخصیت های دنیای سینما، "آنیس واردا"، "جین بیرکین"، "میشل پیکولی"، "نیکول گارسیا" و "سرژ توبیانا" و هنرمندان ایرانی مقیم خارج از جمله "رفیع پیتز" دراین مراسم حضورخواهند داشت.
هنرپیشگانی چون "ونسان لندون"، "شارل برلینگ"و "هیپولیت ژیراردو" پیام های حامیان را خواهند خواندو سپس فیلم "آفساید" جعفرپناهی به نمایش درمی آید.
"برنارهانری لوی" نویسنده، بنیان گذار ومدیر نشریه "رگل دو ژو"و یکی از مبتکرین این برنامه در اطلاعیه پخش شده می نویسد :" تنها جرم جعفر پناهی این است که می خواسته در کشورش ایران، علیرغم سانسور، به کار ادامه دهد.
برنامه شب یاد شده در سایت این نشریه منتشر شده است.

http://laregledujeu.org/2011/01/27/4461/soiree-de-soutien-a-jafar-panahi/
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید