ترکیه / اروپا

شرایط اروپا برای معاف کردن ترک ها از ویزا

کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد که ترک هایی که برای مدت کوتاه به کشورهای اروپایی حوزۀ «شینگن» سفر میکنند، در شرایط خاصی، از ویزا معاف شوند.

تبلیغ بازرگانی

این پیشنهاد بروکسل، در چهارچوب قراردادیست که هژدهم ماه مارس گذشته میان اروپا و ترکیه، در رابطه با مهارکردن موج مهاجران امضاء شد. ولی این پیشنهاد همراه با 72 شرط است، که از آن جمله پنج شرط آن را آنکارا باید تا پایان ماه ژوئن عملی کند. این مسافرت ها به 90 روز محدود شده اند و یکی دیگر از شرایط این است که متقاضیان مسافرت بدون ویزا به اروپا، باید گذرنامۀ بیومتریک داشته باشند.

حکومت ترکیه در این اواخر فشار های خود را بر اروپا ازدیاد بخشیده و گفته بود که اگر اروپاییان تعهد خود را در مورد لغو ویزا عملی نکنند، آنان هم بخش قرارداد را که مربوط به ترکیه میشود، عملی نخواهند کرد. در این قرارداد آمده است که مهاجران و پناهجویانی که به جزایر یونان میایند، دوباره به ترکیه فرستاده شوند. این قرارداد ظاهراٌ موثر بوده است چون در حال حاضر، تعداد مهاجرانی که به یونان میایند، به روزی کمتر از صد نفر کاهش یافته است. در حالیکه در تابستان گذشته هر روز هزاران نفر وارد یونان میشدند.

در میان شرایط دیگری که اروپاییان به این تصمیم خود اضافه کرده اند، یکی هم مبارزۀ بیشتر حکومت ترکیه، علیه فساد است، شرط دیگر، مذاکرۀ این کشور با پلیس اروپایی است که باید منتهی به یک قرارداد شود و بالاخره، اینکه ترکیه در قوانین خود علیه تروریسم تجدید نظر کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید