پاکستان

شرایط بحرانی در پاکستان

Reuters

قتل "سلمان تأثیر"، فرماندار ایالت پنجاب بوسیله افراطیون اسلامی و سپس خروج نمایندگان "جنبش تعهد قومی" از کابینه ائتلافی یوسف رضا گیلانی، دولت اسلام آباد را فلج، و موقعیت آصف علی زرداری، رئیس جمهوری اینکشور را شدیدأ تضعیف، و پاکستان را با خطر بی ثباتی روبرو نموده است.

تبلیغ بازرگانی

میهمان برنامه، سعید شروینی، تحلیلگر امور بین المللی: ناتوانی دولت مرکزی پاکستان در پایان دادن به اقدامات خودسرانه و فعل و انفعالات افراطیون مذهبی و قومی در مناطق سرحدات و وزیرستان، و عدم توان این دولت در پیشگیری از عملیات تروریستی طالبان (طالبان پاکستانی) از یکطرف، وخروج "جنبش متحد قومی" از کابینه یوسف رضا گیلانی از طرف دیگر، شرایط بحرانی پاکستان را حاد تر و آینده اینکشور را مبهم تر ساخته است.

از سوی دیگر، تصمیم اخیر "صندوق بین المللی پول" مبنی بر به تعلیق در آوردن طرح اعطای وامی بزرگ به دولت پاکستان، که نتیجه مستقیم عدم اجرای تعهدات مالی و اقتصادی این دولت عنوان شده است، ضربه تازه و سختی بر دولت اینکشور وارد نموده است.

از این گذشته، خروج "جنبش تعهد قومی" از کابینه ائتلافی یوسف رضا گیلانی، این دولت را که از اکثریت در پارلمان بر خوردار بوده است اکنون در اقلیت قرار داده، و همزمان موقعیت رئیس جمهوری، آضف علی زرداری را نیز، که هم-حزب گیلانی است، ضعیف تر از قبل ساخته است...

برای شنیدن مشروح این مصاحبه دکمه زیر را کلیک کنید

گفتگو با سعید شروینی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید