"شرکت های اروپایی بر در ایران می کوبند"

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم پرسی تی وی

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران، در جمع سفرای کشورهای اروپایی در تهران گفت که شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری در بازار پرسود ایران بر در این کشور می کوبند. علی طیب نیا همچنین گفته است که سرمایه گذاران اروپایی معتقدند که اقتصاد ایران اکنون به نقطۀ ثبات رسیده است.

تبلیغ بازرگانی

به همین دلیل به گفتۀ وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی این شرکت ها مذاکرات شان را با حکومت ایران طی ماه های گذشته و به منظور بازگشت به بازار پرسود این کشور تشدید کرده اند.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم سپس تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران مصمم است که پیوندهای تجاری اش را با اروپا تقویت کند و طرح های جدّی برای ارتقای سطح همکاری های اقتصادی اش با کشورهای اروپایی دارد.
اظهارات وزیر اقتصاد ایران همزمان است با آخرین مرحلۀ مذاکرات هسته ای میان این کشور و شش قدرت جهانی که طی آن حکومت اسلامی ایران در تلاش است به رفع تحریم های اقتصادی علیه این کشور نایل شود. به اعتقاد مقامات جمهوری اسلامی لغو تحریم های اروپا و آمریکا علیه نفت و بانک مرکزی ایران نقشی تعیین کننده در جذب سریع سرمایه های خارجی به این کشور خواهد داشت.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید