ایران/ حقوق بشر

شش سال حبس برای یک بانوی روزنامه نگارایرانی

تبلیغ بازرگانی

خانم نازنین خسروانی، روزنامه نگارایرانی، به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش سایت خبری "کلمه" وابسته به میرحسین موسوی، خانم فریده غیرت، وکیل این روزنامه نگار با اعلام این خبر، به کلمه گفته است: حکم خانم خسروانی در شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام "اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" صادرشده و به استناد این حکم شش سال حبس تعزیری برای خانم خسروانی در نظرگرفته شده است.

وکیل مدافع خانم خسروانی افزوده است: وی بیست روزوقت دارد تا تقاضای تجدید نظردر حکم صادره را بنماید.

خانم نازنین خسروانی در دوازدهم آبانماه سال هشتاد و نه خورشیدی در منزل پدر خود بازداشت شد. این بانوی روزنامه نگار پس ازتحمل یکصدو سی و دو روزحبس در بند دویست و نه زندان اوین، در بیست و چهارم اسفند ماه همان سال با تودیع یک وثیقه شش صد میلیون تومانی بطورموقت آزاد شد. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید