توازن های نظامی

شلیک موشک کره ای همزمان با ملاقات ترامپ و آبه - گفتگو با هوشنگ حسین یاری

هوشنگ حسن یاری
هوشنگ حسن یاری Rfi فارسی

همزمان با ملاقات میان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده و «شینزو آبه»، نخست وزیر ژاپن (جاپان)، کرۀ شمالی یک موشک شلیک کرد.

تبلیغ بازرگانی

با وجود اینکه دونالد ترامپ تصریح کرده است که کشورش «۱۰۰درصد» در کنار ژاپن خواهد بود، ولی همه انتظار تغیراتی را در حضور نظامی ایالات متحده در مناطق مختلف دنیا، به شمول شرق آسیا دارند. این مسئله را امروز با آقای هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسایل نظامی بررسی میکنیم.

آقای حسن یاری میگوید که این همزمانی شلیک موشک کره ای، با ملاقات دو شخصیت مهم جهانی، پیامیست به امریکا، ژاپن و همچنان کرۀ جنوبی، که کرۀ شمالی را فراموش نکنند و این کشور باید در محور همۀ گفتگو ها باشد.

آقای حسن یاری همچنان اضافه میکند که دونالد ترامپ سخنانی در بارۀ ناتو و همچنان در بارۀ کشورهای شرق دور گفته است. هم در بارۀ ناتو و هم در بارۀ کشورهای آسیایی، هدف آقای ترامپ این است که مصارف امنیتی ناشی از حضور نظامی ایالات متحده را، باید خود این کشور ها به دوش بگیرند.

در شرق آسیا ایالات متحده با چین رودر رو است که کشور بزرگ و مهم با قابلیت های متعدد است، در کنار آن کرۀ شمالی، که کشور کوچک است ولی میخواهد خودش را به عنوان یک کشور مطرح، در منطقه مورد توجه قرار بدهد. ولی کنترل کرۀ شمالی از چین میگذرد، یعنی به گفتۀ آقای حسن یاری چین میتواند بالای کرۀ شمالی فشار بیاورد.

گفتگو با هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسایل نظامی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید