افغانستان/ انتخابات

شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی به عضویت در گروههای مسلح متهم شده اند

نمایی از جلسات پارلمان افغانستان
نمایی از جلسات پارلمان افغانستان

کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرده است که 85 نفر از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان این کشور به عضویت در گروههای مسلح غیرقانونی متهم شده اند.  

تبلیغ بازرگانی

در اعلامیه کمیسیون شکایات انتخاباتی که روز یکشنبه منتشر شد آمده است که کمیسیون ویژه مرکب از نمایندگان وزارتهای کشور و دفاع، ریاست امنیت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات، بعد از بررسی لیست ابتدایی نامزدان برای انتخابات  مجلس نمایندگان/ ولسی جرگه، 85 تن از این نامزدان را متهم به عضویت در گروههای مسلح غیرقانونی کرده است. 

احمد ضیارفعت، یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت کمیسیون شکایات بر مبنای گزارش کمیسیون ویژه، مدت 5 روز به این نامزدان فرصت داده است تا برای دفاع از خود به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کنند.

بگفته احمد ضیا رفعت، برمبنای ماده دوزاده هم انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت دارد آنعده از نامزدان لیست ابتدایی  را که عضویت آنان در گروههای مسلح غیرقانونی ثابت شده است از حق شرکت در انتخابات محروم کند.

احمد ضیار فعت از دادن جزئیات بیشتر در مورد افراد شامل فهرست 85 نامزد مورد نظر خودداری کرد و گفت چون مهلت دفاعی ای که در اختیار این افراد گذاشته شده تا هنوز به پایان نرسیده است، بدلایل حقوقی و اخلاقی، انتشار اسمای این افراد و وابستگی آنها به نهاد ها، غیر ممکن است.

قرار است انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در 27 سنبله/ شهریور یا 18 سپتامبر آینده برگزار گردد. بیشتر از دو هزار نفر برای شرکت در این انتخابات نامزد شده اند و نزدیک به 400 زن و شمار زیادی از نمایندگان کنونی پارلمان افغانستان  در جمله این نامزدان هستند.
 

گفتگو با ضیا رفعت، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید