افغانستان

شمار زنان فعال و کارآفرین در افغانستان به سرعت افزایش می‌یابد

این بانوان کارآفرین با خودکفایی از لحاظ اقتصادی، قوانین جامعه سنتی و بسته افغانستان را به مبارزه می‌طلبند و درتلاش اند تا نقش بانوان افغانستان را از یک موجود تاثیرپذیر به یک قوت تاثیرگذار تبدیل کنند.
این بانوان کارآفرین با خودکفایی از لحاظ اقتصادی، قوانین جامعه سنتی و بسته افغانستان را به مبارزه می‌طلبند و درتلاش اند تا نقش بانوان افغانستان را از یک موجود تاثیرپذیر به یک قوت تاثیرگذار تبدیل کنند. DR

با وجود ناامنی‌ها و اقتصاد شکننده‌ افغانستان، زنان کارآفرین به گونه‌ی بی‌پیشینه‌ای رو به دنیای بازرگانی آورده و درحال راه اندازی تجارت‌های شخصی هستند. این بانوان کارآفرین با خودکفایی از لحاظ اقتصادی، قوانین جامعه سنتی و بسته افغانستان را به مبارزه می‌طلبند و درتلاش اند تا نقش بانوان افغانستان را از یک موجود تاثیرپذیر به یک قوت تاثیرگذار تبدیل کنند.

تبلیغ بازرگانی

زکریا حسنی گزارشگر رادیو بین‌المللی فرانسه در کابل، به دیدار چند تن از بانوان فعال و مبتکر این شهر رفته است: خانم محسنه ثاقب که یک کارگاه طراحی لباس تأسیس کرده حالا صاحب یکی از "برند"های شناخته شده‌ی کابل است.

مسعوده شیرزاد جوان نیز به تازگی یک مرکز فرهنگی ایجاد کرده و خود در راس آن قرار گرفته است. این مرکز دارای قهوه‌خانه و یک مرکز ثبت موسیقی است و نیز مراسم شعرخوانی و ادبی را میزبانی می‌کند...

مشروح گزارش زکریا حسنی را در بارۀ زنان کارآفرین کابل، در فایل صوتی گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید