خبرکوتاه/ ایران/ عربستان/ حج

شمار قربانیان حادثه حج امسال به بیشتر از ٢٢٠٠ نفر رسید

تبلیغ بازرگانی

شمار کشته شدگان حادثه منا در مراسم حج امسال به ٢٢٢٣ نفر رسید. خبرگزاری فرانسه که آمار نهایی کشته شدگان را بر مبنای گزارشهای رسمی از ٣۴ کشور شرکت کننده در مراسم حج امسال محاسبه کرده می گوید ایران با ۴٦۴ کشته و مالی با ٢٨٢ کشته، بیشترین قربانی را در این حادثه داشته اند.

این خبرگزاری میگوید رقم جدید قربانیان، تقریبا سه برابر رقم اعلام شده از سوی مقام های عربستان سعودی دو روز بعد از حادثه را نشان میدهد.

بخشی از زائران مراسم حج امسال، تا هنوز هم مفقودالاثر هستند.

د رهمین رابطه سید‌ علی قاضی‌عسکر، نماینده آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، در امور حج و زیارت امروز گفت ٣٦ تن از زائران ایرانی تا هنوز مفقود هستند اما بگفته مقام های سعودی، ٢٩ نفر از این جمله بدون رضایت اولیای دم، در عربستان دفن شده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید