شهردار پاریس خواستار آزادی نسرین ستوده شد

Bertrand Delanoë.
Bertrand Delanoë. © (CC)/PS-Paris6

برتران دولانوئه شهردارپاریس با انتشار اطلاعیه ضمن پشتیبانی از اقدام شیرین عبادی برندۀ جایزۀ نوبل صلح و شش زن فعال دیگر ایرانی خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل دعاوی درایران شد که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیروزندانی شده است.

تبلیغ بازرگانی

 برتران دولانوئه شهردار پاریس با انتشار اطلاعیه ضمن پشتیبانی از اقدام شیرین عبادی برندۀ جایزۀ نوبل صلح و شش زن فعال دیگر ایرانی خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل دعاوی در ایران شد که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و زندانی شده است.
شیرین عبادی و شش تن دیگر از زنان برابری خواه ایران، خانم ها پروین اردلان، شادی صدر، منصوره شجاعی، محبوبه عباسقلی زاده، آسیه امینی و خدیجه مقدم با تحصن درمقابل کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستار آزادی نسرین ستوده و دیگر زندانیان عقیدتی و فعالان حقوق بشر در ایران شدند.
امروز شهردار پاریس، برتران دولانوئه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ضمن پشتیبانی از اقدام شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح و شهروند افتخاری شهر پاریس، خواستار آزادی نسرین ستوده حقوقدان و وکیل دعاوی در ایران شده است. در این بیانیه شهردار سوسیالیست پاریس نگرانی خود را از وضعیت جسمانی نسرین ستوده ابراز کرده که به دلیل فعالیت هایش در دفاع از حقوق بشر در ایران دستگیر و زندانی شده است. برتراند دولانوئه سپس با اشاره به اعتصاب غذای خانم ستوده گفته است که نامبرده اکنون به دلیل ضعف جسمانی در بیمارستان بستری است. شهردار پاریس در پایان بیانیه خود افزوده است که تلاش و ارادۀ دولت ایران برای خاموش کردن صدای هنرمندان و فعالان حقوق بشر نظیر سینماگر ایرانی، جعفر پناهی، حسین درخشان، وبلاگ نویس، شیرین عبادی و نسرین ستوده غیرقابل پذیرش است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید