شهروندان بنگلادش امروز در محیطی پُرتنش برای گزینش نمایندگان مجلس این کشور پای صندوق‌های رای رفتند

خانم شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش هنگام رأی دادن
خانم شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش هنگام رأی دادن Sangbad Sangstha/Handout via REUTERS

رای دهندگان بنگلادش، در پی یک ماه و نیم کارزار انتخاباتی  پُرخشونت و همراه با سرکوبِ مخالفان از سوی دولت، امروز برای انتخاب نمایندگان مجلس این کشور، آراء خود را به صندوق‌ها سپردند. رای گیری از ١٠٤ میلیون رای دهندۀ این کشور، با تمهیدات امنیتی شدید و بسیج بیش از ۶٠٠ هزار تن از نفرات پلیس و ارتش، از ساعت ٨ صبح آغاز شد و در ساعت ١۶ به وقت محلی به پایان رسید.

تبلیغ بازرگانی

رای گیری امروز در بنگلادش در پی یکی از خشونت بارترین کارزارهای انتخاباتی تاریخ این کشور برگزار شد. نخست وزیر بنگلادش، خانم شیخ حسینه واجد، پیش از آنکه رای گیری به پایان برسد، به هنگام انداختن رای خود در صندوق آراء، با اطمینان گفت که «ماموریت هدایت کشور را برای یک دورۀ تازه» می پذیرد. نیروهای مخالف وی نیز همان هنگام دولت را به تقلب و دستکاری در آراء متهم کردند.

شیخ حسنه واجد، دختر مجیب الرحمن، بنیانگذار بنگلادش، رهبری حزب چپ میانه «عوامی لیگ» را بر عهده دارد و اینک برای چهارمین بار و سومین دورۀ پی در پی خواستار کسب مقام نخست وزیری است. انتخاب او، به رغم حکومتی خودکامه و سرکوب مخالفان، به سبب موفقیت های اقتصادی و نیز ضعف احزاب رقیب، بر اساس نظرسنجی‌ها، تقریباً حتمی به نظر می‌رسد.

رقیب تاریخی او، خانم خالده ضیاء، رهبر «حزب ملی‌گرای بنگلادش»، که وی نیز در گذشته ده سال بر سرنوشت این کشور ١۶۵ میلیون نفری حکومت کرده است، اینک بیمار و از فوریۀ گذشته در زندان بسر می‌برد. حزب او و دیگر نیروهای سیاسی که از چند ماه پیش بشدت سرکوب شده‌اند، تحت رهبری کمال حسین، وزیر امور خارجۀ پیشین این کشور، با ابراز نگرانی از خودکامگی‌های فزایندۀ شیخ حسینه به میدان آمده‌اند. 

تنها در چند ماه پیش از رای گیری، ٢١ هزار تن از هواخواهان احزاب مخالف دولت دستگیر و هم اینک در زندان بسر می برند. روزنامه‌ها و روزنامه نگاران نیز در آستانۀ برگزاری انتخابات بیش از پیش مورد سرکوب و آزار دولت قرار گرفته‌اند.

نیروهای ترقی خواه تاکید و تکرار می کنند که رشد  اقتصادی و افزایش درآمدها نمی تواند سرکوب و نابودب ارزش های اساسی و حقوقی را توجیه کند. نتیجۀ انتخابات نظر رای دهندگان بنگلادشی را در این باره نشان خواهد داد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید