سوریه/ شورای امنیت

شورای امنیت طرح انگلیس برای مأموریت ناظران در سوریه را تصویب کرد

DR

شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت ناظران صلح سازمان ملل متحد در سوریه را برای مدت ٣٠ روز دیگر تمدید کرد.

تبلیغ بازرگانی

شورای امنیت در واقع طرح کشورهای غربی را که به وسیله انگلیس پیشنهاد شده بود تصویب کرد.

در طرح قطعنامه پیشنهادی انگلیس که به تصویب شورای امنیت رسید، تصریح شده است که مهلت ٣٠ روز قابل تمدید نخواهد بود، مگر آنکه دولت سوریه از حمله با سلاح های سنگین خود به شهرها و مناطق سوریه خودداری نموده و شرایط امنیتی در سوریه به شکلی باشد که انجام وظیفه ناظران صلح سازمان ملل متحد در سوریه را امکان پذیر نماید.

ویتالی چورکین- نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، دیروز اعلام کرده بود که که طرح انگلیس را وتو خواهد کرد و از طرح پیشنهادی پاکستان مبنی بر تمدید بدون شرط مأموریت ناظران صلح سازمان ملل متحد برای مدت ٤٥ روز در سوریه حمایت خواهد کرد.

آمریکا و قدرت‌های غربی پیش از تصویب این قطعنامه به اظهارات نماینده روسیه سریعاً واکنش نشان داده و اعلام کردند که تحت هیچ شرایطی با طرح پیشنهادی پاکستان و روسیه موافقت نخواهند کرد.

اعضای شورای امنیت درست دقایقی قبل از زمان اتمام مأموریت ناظران صلح سازمان ملل در سوریه، در باره طرح پیشنهادی انگلیس مبنی بر تمدید فقط ٣٠ روزه مأموریت ناظران سازمان ملل در سوریه توافق کردند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید