سوریه/ سلاحهای شیمیایی

شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه را به رای می گذارد

طرح قطعنامه ارائه شده درباره نابودی سلاحهای شیمیایی سوریه بر توافقی استوار است که روز چهاردهم سپتامبر گذشته میان وزرای خارجه آمریکا و روسیه در ژنو بدست آمده بود.
طرح قطعنامه ارائه شده درباره نابودی سلاحهای شیمیایی سوریه بر توافقی استوار است که روز چهاردهم سپتامبر گذشته میان وزرای خارجه آمریکا و روسیه در ژنو بدست آمده بود. REUTERS/Ruben Sprich

شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب جمعه ٢٧ سپتامبر طرح یک قطعنامه در مورد نابودی زراد خانه شیمیایی سوریه را به رای خواهد گذاشت. طرح نهایی این قطعنامه که پنجشنبه شب گذشته از سوی آمریکا و روسیه تنظیم شد تهدید صریح حمله نظامی به سوریه را در بر نمی گیرد.

تبلیغ بازرگانی

طرح قطعنامه ارائه شده درباره نابودی سلاحهای شیمیایی سوریه بر توافقی استوار است که روز چهاردهم سپتامبر گذشته میان وزرای خارجه آمریکا و روسیه در ژنو بدست آمده بود.

بر اساس این توافق، دولت سوریه باید تا ماه ژوئن ٢٠١٤ به نابودی سلاحهای شیمیایی خود اقدام کند.

در هفته های پیش، روسای جمهور آمریکا و فرانسه دولت سوریه را بدلیل استفاده از سلاحهای شیمیایی به مداخله نظامی تهدید می کردند اما در جریان مذاکرات برای پیشنهاد یک قطعنامه در این باره، علیرغم اصرار فرانسه، روسیه جدا با این موضوع مخالفت کرده بود که فصل هفتم منشور سازمان ملل یعنی الزام مداخله نظامی برای تطبیق تصامیم این سازمان، در این قطعنامه تذکر داده شود.

خبرگزاری رویترز می گوید اگرچه طرح قطعنامه کنونی الزاماتی برای دولت سوریه تعیین کرده اما اقداماتی را که دمشق را به رعایت آن مجبور کند مشخص نمی کند.

بدین ترتیب برای هرگونه مداخله نظامی علیه دولت سوریه باید یک قطعنامه جدید در شورای امنیت به تصویب برسد و البته دولت روسیه میتواند این قطعنامه دومی را وتو کند.

با این حال دولت آمریکا از توافق بر سر طرح قطعنامه کنونی اظهار رضایت کرده و وزیر خارجه فرانسه هم آن را گامی به جلو خوانده است.

رای گیری در باره قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت در حالی صورت می گیرد که سازمان ملل امروز اعلام کرد بازرسان این سازمان در سوریه ٧ محلی ارکه گفته میشود مورد حمله شیمیایی قرار گرفته اند مورد بازرسی قرار خواهند داد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید