ایران/ کارگری - گفتگو

شورای عالی کار چه تصمیمی درباره حداقل دستمزد کارگران خواهد گرفت؟

در گفتگوئی با جعفر عظیم زاده- رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، وی اعتقاد دارد که شورای عالی کار با آمدن وزیر کار جدید هیچ تغییری نکرده و اعضای آن همان ترکیب قدیمی هستند.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه روزهای پایان سال را می گذرانیم و کارگران بی‌صبرانه در انتظار تعیین یک حداقل دستمزد جدید برای سال آینده هستند، یکی از اعضای شورای عالی کار- محمد رضا بقائیان، خبر داد که در سه هفته پایانی سال، هرهفته یک جلسه دستمزد در شورای عالی کار برگزار خواهد شد تا میزان حداقل دستمزد سال آینده را تعیین کند.

در برخی از رسانه‌ها گمانه‌زنی شده است که وزیر کار، طرفدار یک افزایش ٢۵ درصدی است در حالی که برخی فعالان کارگری با احتساب میزان تورم امسال که ٣٦ درصد گفته شده است و اضافه کردن ٦ در صدی که از سال قبل طلب داشته‌اند، خواهان افزایشی متناسب با وضع فعلی شده اند.

یکی دیگر از تشکل‌های کارگری نیز با انتشار گزارشی نتیجه تحقیقات میدانی اش را در باره هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهار نفره کارگری اعلام کرد. این گزارش تحقیقی تأکید می‌کند که حداقل این هزینه‌ها رقمی معادل یک میلیون و ٦٠٠هزار تومان است. در این گزارش هزینه‌های مربوط به دخانیات، اثاثیه منزل، امور فرهنگی وتفریحات یک خانواده، محاسبه نشده است.

گفتگو با جعفر عظیم زاده

در گفتگوئی با جعفر عظیم زاده- رئیس اتحادیه ازاد کارگران ایران، وی اعتقاد دارد که شورای عالی کار با آمدن وزیر کار جدید هیچ تغییری نکرده و اعضای آن همان ترکیب قدیمی هستند. یعنی نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان وزارت کار و نمایندگان سندیکاهای دست ساز، که با هم می نشینند و بر سر یک دستمزد ناعادلانه توافق می کنند.

جعفر عظیم زاده همچنین معتقد است که اعتراضات کارگری نیز که در ماه‌های گذشته همواره وجود داشته، با شدت بیشتری از گذشته مورد سرکوب قرار گرفته است.

 از طریق فایل صوتی به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید