هنگ کنگ/ چین

شورای قانونگذاری هنگ‌ کنگ

شورای قانونگذاری منطقه خودمختار هنگ کنگ، امروز طرح اصلاح انتخابات که توسط دولت مرکزی چین تهیه شده بود را رد کرد. طرح اصلاح قانون انتخابات هنگ‌کنگ که توسط دولت پکن در ماه اوت سال گذشته تهیه شده بود، پیش از این از سوی شورای اجرایی دولت خودمختار درهنگ‌کنگ مورد تأیید قرار گرفته بود، ولی از سوی شورای قانونگذاری هنگ‌کنگ وتو شد. 

تبلیغ بازرگانی

در حال حاضر، انتخاب رئیس دولت منطقه‌ای هنگ کنگ یعنی شورای اجرایی منطقه آزاد، توسط یک کمیته ویژه ١٢٠٠ نفره انجام می گیرد که اغلب اعضای آن تحت نفوذ دولت پکن قرار دارند. به همین دلیل بود که طرح اصلاح قانون انتخابات در این شورا مورد تصویب قرار گرفت ولی شورای قانونگذاری منطقه آنرا وتو کرد.

مخالفین این طرح پس ازحدود یک سال سکوت، روزچهارشنبه ١٧ژوئن با آغاز بررسی طرح در مجلس هنگ کنگ به خیابان‌ها آمدند و علیه آن دست به تظاهرات زدند.

در مخالفت با تعیین مقررات جدید انتخاباتی در هنگ کنگ، سال گذشته ١٠هزارنفر از ساکنین این منطقه خودمختار به خیابان‌ها آمده و دخالت پکن را در امور داخلی هنگ کنگ اعلام داشتند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید