افغانستان

شورای متحد اقوام مُغول خواستار امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا شد

محمد طاهر عارف، رئیس شورای متحد اقوام مُغول افغانستان
محمد طاهر عارف، رئیس شورای متحد اقوام مُغول افغانستان

شورای متحد اقوام مُغول افغانستان، دیروز اعلام موجودیت کرد. در گردهم آئی دیروز، محمد طاهر عارف، رییس این شورا از رییس جمهور خواست تا هرچه زودتر موافقتنامه امنیتی را با امریکا امضا کند. او افزود : باور دارد که خیر و آرامش مردم افغانستان، در امضای این موافقتنامه است. رییس جمهور باید این سند را هرچه زودتر امضا کند تا مردم از سردرگمی نجات یافته راه خود را پیدا کنند."

تبلیغ بازرگانی

در اين گردهمایی، به نوشته خبرگزاری پژواک، صدها تن از ولايات مختلف کشور شرکت کرده بودند.

محمد طاهر عارف در سخنان خود گفت: " در حال حاضر بعضی کشورهای همسایه در امور افغانستان مداخله می کنند که با حضور نیروهای خارجی (امریکایی) دیگر کسی جرات نخواهد کرد در امور کشور ما مداخله کند،" افزون براین، به گفته رییس شورای متحد اقوام مُغول، امضای این موافقتنامه اثرات مثبتی بر امنیت و آینده بهتر افغانستان خواهد داشت.

حاجى محمد يعقوب، يکی از بزرگان قومى حاضر در اين گردهمايى، گفت که اقوام مُغول افغانستان درحاشيه قرارگرفته اند و حکومت اصلا توجه به بهبود زندگى آنها ندارد. در حالی که اقوام مغول شمارشان بالاست، حکومت به اقوام کوچک امتياز مي دهد وتسهیلات زندگى آنان را فراهم ميکند. از این رو اقوام مغول ازهمه امکانات آموزشی و بهداشتی محروم هستند واز بیکاری رنج می برند. از محمد طاهر عارف خواستم در آغاز از اقوام مغول، شمار آنها و انگیزه به وجود آوردن این شورا برایمان بگوید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید