خاورمیانه

شورای همکاری خلیج فارس از اتحادیه اروپا برای مخالفاتش با مناطق اشغالی اسرائیل تشکر کرد

روز گذشته اتحادیه اروپا متنی را در روزنامه رسمی منتشر کرد که در زمره رهنمود های جدید این اتحادیه بشمار می رود. مطابق این دستور العمل از سال 2014 کلیه توافقات میان اتحادیه اروپا با اسرائیل ، با این شرط همراه خواهد بود که کمک های این اتحادیه به اسرائیل شمل مناطق اشغالی این کشور از سال 1967 به این سو نخواهد شد

تبلیغ بازرگانی

شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس امروز با انتشار اطلاعیه ای اتحادیه اروپا را بدلیل تصمیمات جدیدش علیه ادامه خانه سازی ها در مناطق اشغالی مورد ستایش قرار داد.
روز گذشته اتحادیه اروپا متنی را در روزنامه رسمی منتشر کرد که در زمره رهنمود های جدید این اتحادیه بشمار می رود. مطابق این دستور العمل از سال 2014 کلیه توافقات میان اتحادیه اروپا با اسرائیل ، با این شرط همراه خواهد بود که کمک های این اتحادیه به اسرائیل شمل مناطق اشغالی این کشور از سال 1967 به این سو نخواهد شد.
به روایت خبرگزاری فرانسه ناظران سیاسی اعتقاد دارند که چنین تصمیمی از جانب اتحادیه اروپا می تواند بحرانی جدی با دولت اسرائیل ایجاد کند.
کشور های عضو شورای همکاری خلیج فارس ( بحرین ، کویت ، امان،قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) در اطلاعیه صبح امروز خود از این تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرده و اظهار امیدواری کرده اند که این تصمیم بتواند کوشش های اخیر برای صلح را تقویت کند و اسرائیل را وادارد که دست از اشغال اراضی بردارد.
عبدالطیف زیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس امروز تصمیم جدید اتحادیه اروپا را " تصمیمی عاقلانه " نامید که نشان دهنده موضع محکم اتحادیه اروپا است که هر نوع سیاست اشغال اراضی و مصادره زمین های مردم فلسطین را مردود می شمارد. سیاست اشغالگرانه ای که تمام توافقات ، قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل را نادیده گرفته است.
باید یاد آوری کرد که خانه سازی در مناطق اشغالی توسط اسرائیل از زمان جنگ شش روزه سال 1967 تا کنون، از دیدگاه متون و اسناد بین المللی غیر قانونی است و در عمل یکی از سنگ پایه های اصلی اختلاف میان اسرائیل و فلسطینی هاست.
واکنش شورای همکاری خلیج فارس نسبت به تصمیم جدید اتحادیه اروپا درست در زمانی مطرح می شود که خبر توافق میان اسرائیل و فلسطین بر سر آغاز کردن مذاکرات صلح توسط جان کری وزیر خارجه آمریکا همین امروز اعلام شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید