مالی

شورشیان اسلامی کتابخانه مهم احمد بابا در تومبوکتو را آتش زدند

نسخ خطی موجود در تومبوکتو
نسخ خطی موجود در تومبوکتو

شورشیان اسلامی شمال مالی پیش از رسیدن نیروهای فرانسوی-مالی و فرار از شهر تومبوکتو، کتابخانه معروف احمد بابا در این شهر را آتش زدند. این کتابخانه، یکی از میراث های مهم فرهنگی در قاره آفریقا محسوب میگردد که حاوی هزاران نسخه خطی با ارزشی بسیار بالا و غیر قابل تقویم به پول است.

تبلیغ بازرگانی

شهردار شهر تومبوکتو که دفتر وی در این شهر به وسیله افراطیون اسلامی تخریب گردیده، در گفت و گویی با خبر گزاری رویترز در باماکو اعلام کرد که به وسیله مسئول سابق روابط عمومی شهرداری تومبوکتو در جریان این فاجعه فرهنگی قرار گرفته است. وی گفت هنوز نمیداند گستره خسارت وارده به این مرکز مهم فرهنگی چقدر است.

آفریقای جنوبی در سال های اخیر مبلغ 8 میلیون دلاربرای حفظ هزارن نسخه خطی که در انبارهای شهر تومبوکتو در معرض نابودی بوده هزینه کرده است.

در این کتابخانه بیش از 20 هزار نسخه خطی که برخی از آنها 1000 سال قدمت دارند، نگاهداری می شده است.

این نسخ خطی به زبان های عربی و آفریقایی بر روی کاغذ، پوست درخت، پوست بزکوهی نوشته شده و دربرگیرنده تاریخ، علم پزشکی، حقوق، حقوق بشر، نجوم، فلسفه، قطعنامه جنگ و ادبیات است.

این کتابخانه به احترام عالم قرن پانزدهم این شهر به نام "احمد بابا" نامگذاری شده است.

شهر تومبوکتو به وسیله یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جهانی شناخته شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید