ایران/اقتصادی

شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای منجر به بحران کسر بودجه در ایران میشود

جعفر قادری، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی
جعفر قادری، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی

جعفر قادری عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است که در صورت منفی بودن مذاکرات هسته ای و تشدید تحریم ها، کاهش میزان صادرات بر کاهش قیمت نفت افزوده گردیده و بحران کسر بودجه در ایران را تشدید خواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

جعفر قادری در باره بودجه سال ١٣٩۴ گفته است که این بودجه بر اساس صادرات یک میلیون و ۴٠٠ هزار بشکه نفت در روز و با قیمت بشکه ای ۷٠ دلار بسته خواهد شد.

با توجه به آنکه بودجه سال ١٣٩٣ بر اساس قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ١٠٠ دلار بسته شده بود، با فرض کم نشدن میزان صادرات نفت، در آمدهای بودجه سال ١٣٩۴ از محل فروش نفت ٣٠ در صد کاهش خواهد یافت. باید گفت که این فرض نسبتاً خوشبینانه ای است. در صورت منفی بودن مذاکرات هسته ای و تشدید تحریم ها، ایران دیگر نمی تواند به میزان کنونی نفت صادر کند. به نظر کارشناسان در این زمینه، میزان صادرات نفت ایران در چنین شرایطی و در وهله نخست به کمتر از ۶٠٠ هزار بشکه در روز سقوط خواهد کرد.

در یک چنین فرضی، به طور تقریبی میتوان گفت که منابع درآمد بودجه ایران از صادرات نفت بیش از ۶٠ در صد کاهش خواهد یافت.

این عضو کمیسیون بودجه مجلس همچنین گفته که در چنین شرایطی نمیتوان هزینه های جاری کشور را کاهش داد و باید منتظر کاهش هزینه های عمرانی در ایران باشیم.

آقای قادری اعلام نظر دیگری نیز در گفت و گو با ایلنا کرده است. اگر در باره آن قدری تعمق کنیم، این اعلام نظر، بسیار بسیار مهم میباشد. او گفته: " قیمت دلار در بودجه سال ٩۴ بین ٢٨٠٠ تا ٣ هزار تومان خواهد بود. در چنین شرایطی پیش بینی میشود که دلار بتواند کسری درآمدهای نفتی را جبران کند."

باید از آقای قادری پرسید، به فرض کاهش ۶٠ در صدی منابع درآمدی بودجه سال ٩۴ از نفت، چگونه میتوان تصور کرد که دلار بتواند این کسری بودجه بسیار مهم را جبران کند.

شاید آقای قادری نخواسته اعلام کند که با افزایش ۶٠ در صدی قیمت دلار میتوان کسری بودجه سال ٩۴ را تأمین کند. آیا میدانید اجرای چنین سناریویی چه عواقب اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد اشت ؟ قطعاً، تورم افسار گسیخته و قطع اکثریت طرح های عمرانی کشور و بسیاری دیگر از رویدادهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی که ایران و ایرانیان را در خود فرو میکشد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید