ایالات متحد آمریکا

آیا اوباما در مبارزه با رواج اسلحه در آمریکا شکست خورده است؟ گفتگو با هوشنگ امیر احمدی

هوشنگ امیر احمدی، استاد علوم سیاسی در ایالات متحده
هوشنگ امیر احمدی، استاد علوم سیاسی در ایالات متحده

اعتراف باراک اوباما به ناکامی در محدود کردن خرید و فروش اسلحه در آمریکا که با اشک ناامیدی همراه بود، مورد توجه همگان، در سطح جهانی قرار گرفت.

تبلیغ بازرگانی

چرا اوباما نتوانست فروش آزادانۀ اسلحه را در کشورش مهار کند ؟ این مسئله را  با هوشنگ امیر احمدی، استاد علوم سیاسی در ایالات متحده در میان گذاشتم.

آقای امیر احمدی میگوید که بر عکس کشورهای اروپایی، اساس اتحاد ایالات متحده، بر اصول فدرالیسم استوار است. در حالیکه کشورهای اروپایی، با جنگ ها و تاریخ طولانی خود، بر اصل حکومت داری متمرکز شده اند، در امریکا، همۀ قدرت، بصورت انحصاری در اختیار حکومت نیست. ملت حق دارد از خود دفاع کند. و این دفاع از خود، حتا میتواند در برابر حکومت هم باشد. چون حکومت ها گرایش به قدرتمند شدن و دیکتاتوری دارند، باید جلو آنان گرفته شود و همۀ قدرت در اختیار آنان نباشد.

در سیستم های فدرالی، قدرت نهاد ها هم، بیشتر در سطوح پایین تر از حکومت متمرکز میشوند. مردم آمریکا وزرای حکومت مرکزی را نمیشناسند، ولی استان دار ایالت خود را خوب میشناسند، چون قدرت بیشتر در سطح ایالات است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید