افغانستان

شکنجه و بد رفتاری با زندانیان، در زندان بگرام در افغانستان

DR

برهنه کردن زندانیان، محرومیت آنان از غذا، ماندن در زندان برغم تبرئه شدن یا پایان یافتن دوران محکومیت از جمله مواردی است که زندانیان با اعضای کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی مطرح کرده و از آن شکایت داشته اند.

تبلیغ بازرگانی

دولت افغانستان دیروز (شنبه) با انتشار گزارشی از اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان بگرام در شمال کابل خبر داد.
این زندان در یک پایگاه نظامی نیروهای آمریکا قرار دارد؛ ادارۀ آن را آمریکائیان و افغانان مشترکاً بر عهده دارند.
گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان، که به دستور حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور، از زندان بگرام دیده کرده است گفت در جریان دیدار اعضای کمیسیون از این زندان ، شماری از زندانیان از این که مورد شکنجه قرار گرفته اند شکایت کرده اند.
به گفتۀ این مقام افغان، برخی از زندانیان نیز از این که به هنگام بازرسی آنان را مجبور کرده اند برهنه شوند شاکی بودند.
محرومیت ازغذا، ماندن در زندان برغم تبرئه شدن یا پایان یافتن دوران محکومیت از دیگر مواردی است که زندانیان با اعضای کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی مطرح کرده و از آن شکایت داشته اند.
گل رحمان قاضی افزود در آن بخش از زندان که به وسیلۀ خود افغانان اداره می شود میزان شکایات و نارضائی ها از بد رفتاری با زندانیان کمتر بوده است.
به گفتۀ یک منبع نظامی افغانستان دست کم ٣٠٠٠ زندانی در زندان بگرام نگه داری می شوند و بیشترین شمار آنان را طالبان تشکیل می دهند.
دو روز پیش از انتشار گزارش کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، طی دستوری به اعضای یک کمیسیون از آنان خواسته بود ترتیب انتقال ادارۀ امور این زندان به مسئولان افغان را ظرف یک ماه بدهند.
حامد کرزی نقض مکرر و متعدد مفاد قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در کشور را دلیلی بر صدور دستور خود، برای گرفتن مسئولیت ادارۀ زندان بگرام از آمریکائیان دانسته بود.
وزارت امورخارجۀ امریکا بلافاصله پس از صدور این فرمان، در واکنش به آن اعلام کرد که این کار باید به شیوه ای مسئولانه صورت گیرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید