شیرین عبادی : سقوط اسد بر جنبش دموکراسی خواهی ایران مؤثر است

شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح
شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح DR

شیرین عبادی برندۀ جایزۀ نوبل صلح با اشاره به رویدادهای سوریه گفته است که سقوط بشار اسد بر جنبش دموکراسی خواهی ایران تاثیر مثبت می نهد و همزمان جمهوری اسلامی ایران عروسک خیمه شب بازی اش را از دست می دهد.

تبلیغ بازرگانی

شیرین عبادی برندۀ جایزۀ نوبل صلح در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به رویدادهای جاری سوریه گفته است که اگر رژیم بشار اسد در نتیجۀ قیام مردم سوریه سقوط کند، جمهوری اسلامی ایران عروسک خیمه شب بازی خود را از دست می دهد. در این مصاحبه شیرین عبادی گفته است که دموکراسی در کشورهای عرب-مسلمان، به ویژه سوریه تاثیر مثبتی بر جنبش دموکراسی خواهی ایران خواهد گذاشت. برندۀ جایزۀ نوبل صلح با اشاره به گشاده دستی های رژیم اسلامی ایران در قبال حکومت بشار اسد و گروه های افراطی اسلامی افزوده است که حکومت تهران باید این پول ها و کمک ها را صرف مردم ایران بکند که میلیون ها نفرشان زیر خط فقر زندگی می کنند. حقوقدان ایرانی پشتیبانی حاکمان مذهبی تهران را از اسلام و مسلمانان ظاهرسازی دانسته و با اشاره به ارسال اسلحه از سوی حکومت تهران برای گروه های اسلامی در سنگال گفته است : مهم برای جمهوری اسلامی پیشبرد مقاصد خود در صحنۀ بین المللی است، حتا اگر این امر منجر به جنگ و خونریزی و کشتار میان مسلمانان و به دست خود مسلمانان منجر شود. شیرین عبادی در اثبات پشتیبانی دروغین حکومت اسلامی از مسلمانان افزوده است : "چرا جمهوری اسلامی ایران همواره در قبال کشتار مسلمانان توسط حکومت چین و قتل عام مسلمانان چچن به دست حکومت روسیه سکوت اختیار کرده است؟"

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید