صادق لاریجانی از لغو عضویت نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد پشتیبانی کرد

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه ایران
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه ایران ایلنا

رئیس قوۀ قضائیه ایران، آیت الله صادق آملی لاریجانی از رأی فقهای شورای نگهبان در تأئید لغو عضویت سپنتا نیکنام نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد پشتیبانی کرد و گفت که دخالت فقهای شورای نگهبان در این خصوص و داوری این شورا در مورد کلیه قوانین، مقررات، مصوبات و حتا مواد قانون اساسی از وظایف فقهای این شورا بر اساس بند ٤ قانون اساسی است که هیچ محدودیت زمانی نیز ندارد.

تبلیغ بازرگانی

صادق آملی لاریجانی سپس گفته است که حمله به شورای نگهبان صحیح نیست، زیرا این شورا در بررسی لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به وظیفۀ شرعی و قانونی اش عمل کرده است. رئیس قوۀ قضائیه ایران اضافه کرده است : بر اساس اصل چهار قانون اساسی مقررات و قوانین و حتا خود مواد قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر هم فقهای شورای نگهبان هستند.

رئیس قوۀ قضائیه ایران در پایان گفته است که شورای نگهبان مرجع تشخیص انطابق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری نیز از این شورا استعلام می کند.

در پی شکایت نامزد اصولگرای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری با استناد به رأی فقهای شورای نگهبان به ویژه نظر آیت الله احمد جنتی، دبیر این شورا، عضویت نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد را لغو کرد، زیرا، بر اساس رأی فقهای شورای نگهبان غیرمسلمان نمی تواند برای اکثریت مسلمان تصمیم بگیرد.

محمد یزدی از اعضای فقهای شورای نگهبان به تازگی با استناد به همین نظر از لغو عضویت نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا جانبداری کرد و شش عضو فقیه شورای نگهبان را تنها مرجع تشخیص انطباق کلیه قوانین و مصوبات و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی دانست و افزود که این حق "اصل نظام اسلامی" و خدشه ناپذیر است.

در اظهاراتی جداگانه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز در یک نشست خبری در تهران گفت که فقهای شورای نگهبان مخالفت خود را با عضویت یک نمایندۀ زرتشتی در شورای شهر یزد پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به اطلاع رئیس جمهوری رسانده بودند. سخنگوی شورای نگهبان سپس تصریح کرد که نمایندۀ یک اقلیت دینی نمی تواند با رأی مسلمانان وارد شورای شهر شود همانطور که کلیمی ها نمی توانند به یک نمایندۀ مسیحی در انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی بدهند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید