صادق لاریجانی مخالفان حصر را فتنه‌گر خواند و شدیداً تهدید کرد

صادق آملی لاریجانی رییس قوۀ قضاییه ایران
صادق آملی لاریجانی رییس قوۀ قضاییه ایران ایلنا

آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه هشتم خرداد ماه در جلسۀ مسئولان عالی این قوه اظهارنظرهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را به منزلۀ "عبور از خطوط قرمز" و "خلاف امنیت ملی" توصیف کرد و گفت که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نظیر سایر کشورها نیست و "قرار نیست که افراد به هر وسیله ای به اهداف خود برسند."

تبلیغ بازرگانی

وی از جمله نمونه های این سخنان را موضوع رفع حصر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد خواند و افزود که شخصاً از چنین مطالبه ای "بوی فتنه"، نظیر آنچه در سال ٨٨ روی داد، "استشمام" می کند.

رئیس قوۀ قضاییه ایران سپس اضافه کرد که مخالفان حصر رهبران جنبش سبز می خواهند از طریق فشارهای مردمی حصر موسوی و همسرش و همچنین مهدی کروبی را بشکنند. او یادآور شد که تصمیم حصر این سه تن توسط شورای عالی امنیت ملی ایران گرفته شده و "اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی در مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح فتنه ٨٨ است."

رییس قوۀ قضاییه سپس خطاب به مدافعان رفع حصر هشدار داد : "شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟" او با لحنی تهدیدآمیز تأکید کرد : "اگر بساط رفع حصر برچیده نشود" قوۀ قضاییۀ تحت هدایت او "با قدرت این بساط را جمع خواهد کرد" و "سیلی محکمی" به طرفداران رفع حصر خواهد زد. صادق لاریجانی همچنین گفت که حتا اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم خود را در خصوص حصر رهبران جنبش سبز لغو کند، قوۀ قضاییه دست بردار نخواهد بود و "رسیدگی به اتهامات آنان" را در دستور کار قرار خواهد داد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید