ایران/ اتمی

صالحی: آژانس باید به بحث چاشنی‌های انفجاری پایان دهد

 در ایران، علی اکبر صالحی- رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، می گوید: آژانس باید به موضوع تحقیق در زمینه قصد ایران در ساخت سلاح هسته‌ای پایان دهد. 

تبلیغ بازرگانی

 صالحی که در مصاحبه با " اینترپرس " سخن می گفت اظهار داشت که «براساس توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فوریه ٢٠١٤، این سازمان باید به تحقیق در زمینه موضوع چاشنی‌های انفجاری پایان می ‌داد.

صالحی گفت: توضیحات ما برای حصول نتیجه گیری و پایان دادن به این موضوع کافی بوده است.

با این حال درپی انتشار گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی در اوائل خرداد ماه، روزنامه آمریکائی "نیویورک تایمز" نوشت که ایران اطلاعات بیشتری درمورد چاشنی‌های انفجاری مورد درخواست آژانس ارائه کرده است.
پس از آن تاریخ، آژانس درمورد اطلاعات مربوط به چاشنی های انفجاری اظهارنظری نکرده است.

آژانس چندین سال بود که از ایران خواستار شفافیت‌سازی درمورد این اطلاعات شده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید