فرانسه

[صدا] جلیقه‌زردهای باقیمانده کیستند؟

در فرانسه، در حالی که اتحادیه‌های صنفی به مبارزه خود علیه اصلاح قانون کار ادامه می‌دهند، جلیقه‌زردها برای پنجاه و ششمین هفته به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست‌های دولت امانوئل ماکرون تظاهرات کردند.

جلیقه زردها
جلیقه زردها REUTERS
تبلیغ بازرگانی

بر اساس گزارش‌ها تا ساعت 14 روز شنبه، حدود هزار جلیقه زرد در پاریس تظاهرات کردند.

سعید پیوندی، جامعه‌شناس در پاریس درباره ادامه یافتن تظاهرات جلیقه زردها به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیح می دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید