دسترسی به محتوای اصلی
ایران/ ادبیات

[صدا] "چهارمین نمایشگاه کتاب تهران "بدون سانسور

آفیش چهارمین نمایشگاه تهران"بدون سانسور"
آفیش چهارمین نمایشگاه تهران"بدون سانسور" DR
1 دقیقه

چهارمین دوره نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور، امسال نیز همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، در لندن آغاز شد و روز ‌یکشنبه‌ ٨ اردیبهشت/ ٢٨ آوریل ٢٠۱٩ در پاریس به کار خود ادامه داد. قرار است که این نمایشگاه در روزهای آینده در چند شهر دیگر اروپا و آمریکا برگزار شود. حمید مهدی‌پور، مدیر انتشارات و کتاب‌فروشی "فروغ" در کلن آلمان و یکی از ناشران شرکت‌کننده در نمایشگاه کتاب تهران "بدون سانسور"، در این باره به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه توضیح می‌دهد.

تبلیغ بازرگانی

سخنان حمید مهدی‌پور، مدیر انتشارات و کتاب‌فروشی "فروغ" در کلن آلمان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.