لیبی

صدها پناهجو در لیبی در انتظار رفتن به اروپا هستند

"ژان-ایو لو دریان"، وزیر دفاع فرانسه، امروز شمار پناهجویانی را که در انتظار فرصتی برای رفتن به اروپا هستند، 800.000 نفر برآورد کرد.او گفت این رقم کما بیش پا واقعیت همخوانی دارد. 

تبلیغ بازرگانی

وزیر دفاع فرانسه افزود : نباید گذاشت قاچاق پناهجویان منبع مالی دیگری برای اعضای گروه دولت اسلامی به وجود آورد.
از این رو کشورهای اروپائی خواستار تشکیل هر چه زودتر یک دولت اتحاد ملی شدند تا کشتی های آنان بتوانند، در عملیاتی که "سوفیا" نام گرفته، به پیگرد قاچاقچیان تا سواحل لیبی بپردازند.
عملیات "سوفیا" که در ماه ژوئن سال 2015 آغاز گردید، 25 کشور اتحادیه اروپا را در بر می گیرد. اما این عملیات، یعنی متوقف کردن، تفتیش و توقیف کشتی های حامل پناهجویان تنها می تواند در آبهای بین المللی و دور از محل فعالیت قاچاقچیان انجام گیرد.
"ژان-ایو لو دریان"، بار دیگر بر فوری بودن تشکیل یک دولت اتحاد ملی درلیبی تأکید ورزید و گفت : این کار دارد به سر انجام می رسد اما همه کشورهای پر نفوذ منطقه هم می بایست کمک کنند و این دولت را به رسمیت بشناسند.
این دولت وقتی مستقر شد می بایست بگوید چگونه عمل خواهد کرد و چگونه خواست جامعه بین المللی را، برای از میان برداشتن سه خطر اساسی، یعنی داعش که هم اکنون بین 4 تا 5000 عضو در لیبی دارد، قاچاق پناهجویان و قاچاق اسلحه، بر آورده خواهد ساخت ؟
تشکیل یک دولت اتحاد ملی به تازگی توسط شورای ریاست جمهوری، نهادی متشکل از اعضای جناح های رقیب در لیبی و نیز پیاده کردن توافق به دست آمده میان همه این جناح ها زیر نظر سازمان ملل، اعلام شده بود.
این دولت قرار است جایگزین دو دولتی بشود که هم اکنون قدرت را، یکی در ترابلس و دیگری در "تبروک"، در دست دارند.
این دولت های رقیب ، اما هر کدام به نوبه خود ، دولت اتحاد ملی "فیض السراج" را رد کردند که پاره ای از اعضایش و از جمله خود "فیض السراج" بیرون از لیبی به سر می برند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید