سوریه / ایران

صدور اسلحه از ایران به سوریه

سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه - Romain Nadal
سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه - Romain Nadal

مواردی از صدور اسلحه از جانب ایران به سوریه، در حالی صورت گرفته است که از یک سو ایران تحت تحریم قرار دارد و از سوی دیگر مسئولین حکومتی سوریه جنبش مردمی را در این کشور سرکوب میکنند.

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه- "رومن نادال"٭، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است، که مسئولین سازمان ملل در امور مربوط به ایران، مواردی از تخطی این کشور در صدور اسلحه به سوریه را کشف کرده و به شورای امنیت این سازمان گزارش داده اند. این تخطی بر اساس قطعنامه های ١٧٤٧ و ١٩٢٩ شورای امنیت است که واردات و صادرات اسلحه از ایران یا به ایران را ممنوع کرده است.

در جواب به این سؤال که آیا ایران این اسلحه را برای سرکوب مردم سوریه به آن کشور میفرستد، "رومن نادال" میگوید که این صدور اسلحه، غیر قانونی و تکان دهنده است، چون این کار به نفع رژیمی تمام میشود که سرکوب مردم خود را انتخاب کرده است وشورای حقوق بشر سازمان ملل، بار ها آنرا جنایت علیه بشریت خوانده است.

این قضایا در حالی صورت میگیرد که جمعۀ گذشته مسئولین حکومتی ایالات متحده گفته بودند که حکومت ایالات متحده مطمئن است که ایران به سوریه مهمات نظامی میفرستد و از این مهمات در سرکوب شورشیان استفاده میشود. در تأیید این حرف آنان از سفر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به سوریه یاد آوری میکنند، که در ماه ژانویه به دمشق رفته بود.

در مورد موضع فرانسه در مسألۀ فرستادن نیروی نظامی از جانب اتحادیۀ عرب به سوریه، سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه جواب مشخصی نداد و به این اکتفا کرد که بگوید، فرانسه از اقدامات کشور های این اتحادیه پشتیبانی میکند و اجلاس بعدی این اتحادیه فرصت خوبی برای تصمیم گیری خواهد بود.

٭ Romain Nadal

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید