ایران

صدور حکم نهائی در مورد خانم "شیوا نظرآهاری" در دادگاه های اسلامی

شیوا نظر آهاری
شیوا نظر آهاری DR

شیوا نظرآهاری وب نگاروازفعالین حقوق بشر، ازسوی شعبه سی وشش دادگاه تجدیدنظرتهران، به تحمل چهارسال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهرکرج وهفتادوچهارضربه شلاق محکوم شد.

تبلیغ بازرگانی

احکام نهائی محکومیت خانم"شیوا نظرآهاری" فعال حقوق بشرو حقوق کودکان درایران صادرشد.

به گزارش سایت خبری "کلمه" وابسته به "میرحسین موسوی" ازمخالفین اصلاح طلب دولت محمود احمدی نژاد، شیوا نظرآهاری وب نگاروازفعالین حقوق بشرکه مدت های طولانی را درزندانهای جمهوری اسلامی گذرانده بود ازسوی شعبه سی وشش دادگاه تجدیدنظرتهران، به تحمل چهارسال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهرکرج وهفتادوچهارضربه شلاق محکوم شد.

شیوا نظرآهاری پس ازبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال دوهزارونه میلادی که به تظاهرات خیابانی توسط مامورین حکومتی بازداشت شد وپس ازتحمل یکصد روززندان دراول مهرماه سال هشتادوهشت، با قرار وثیقه دویست میلیون تومانی اززندان آزاد شد. وی سپس دربیست ونه آذرماه همان سال درهنگام رفتن به شهرقم جهت شرکت درمراسم تشییع آیت الله حسینعلی منتظری، از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت، و پس از نه ماه، روز بیست ویک شهریورماه با موافقت قاضی پرونده، با قرار وثیقه پانصدمیلیون تومانی اززندان آزادشد.

خانم نظرآهاری پس از انتخابات ریاست جمهوری حداقل یک سال را درزندان گذرانده است که سه ماه ازآن را درسلول انفرادی بوده است. خانم نظرآهاری پس از آخرین بازداشت به اتهام سنگین "محاربه" متهم شدو به همین اتهام مورد محاکمه قرارگرفت. خانم نظرآهاری درهمه طول محاکمه اتهامات وارده به خود راردکردو اعلام داشت که هزگزبه هیچ سازمان سیاسی مخالف حکومت وابستگی نداشته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید