مصر

صدور دستور بازداشت موقت حسنی مبارک

Reuters/Amr Abdallah Dalsh

دو ماه پس از سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، دادستانی این کشور دستور بازداشت حسنی مبارک و دو فرزندش "علا" و "جمال" را برای مدت 15 روز صادر کرد. دادستان مصر می گوید که حال مبارک به اندازه کافی برای بازجوئی مناسب است.

تبلیغ بازرگانی

دادستانی مصر دستور بازداشت حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر را برای مدت 15 روز صادر کرد.

حسنی مبارک 82 ساله، روز سه شنبه، به هنگام برگزاری جلسه بازجوئی دچار سکته قلبی شد و به بیمارستانی در شرم الشیخ منتقل گردید. با این حال دادستان مصر تاکید می کند که حال رئیس جمهوری پیشین مصر به اندازه کافی برای بازجوئی مساعد است.

سرهنگ عبدالمجید محمود، دادستان مصر، دستور بازداشت موقت حسنی مبارک و دو پسر وی، "علا" و "جمال " را برای مدت 15 روز صادر کرد. این افراد متهم به اعمال خشونت نسبت به معترضان، در جریان تظاهراتهای ماههای ژانویه و فوریه در مصر هستند. 

دادستان مصر متذکر شد که جلسات بازجوئی حسنی مبارک و دو پسر وی، "به دلیل مسائل امنیتی" در قاهره انجام نخواهد شد.

دادستانی مصر همچنین تحقيقاتی درخصوص اتهام های فساد مالی، سوءاستفاده از قدرت و قتل در حدود 800 تن از تظاهرات کنندگان مخالف حکومت مبارک را آغاز کرده است.
آخرین گزارشها حاکی از آن است که "جمال و علا" ، پسران حسنی مبارک از 15 روز پیش در بازداشت به سر می برند و در نخستین ساعات صبح امروز به زندانی در جنوب شهر قاهره انتقال یافته اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید