ایران

صدور قرار جلب سعید مرتضوی، دردسر جدید دادستان سابق تهران

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران

به گفته وکیل خانواده محمد کامرانی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در تابستان ٨٨، قاضی یک شعبه از دادگاه عمومی تهران، برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

تبلیغ بازرگانی

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز ضمن اعلام خبر احضار سعید مرتضوی به دادگاه گفت: قرار منع تعقیب صادره برای این پرونده در دادگاه نقض شده و طبیعی است که برای رسیدگی مجدد احضار خواهد شد.

در پی صدور قرار منع تعقیب برای سعید مرتضوی در پرونده معروف به بازداشتگاه کهریزک، شاکیان پرونده و خانواده های قربانیان نسبت به این قرار اعتراض نمودند.

در ادامه نیز این پرونده به منظور رفع اختلاف به شعبه ١٠٦٠ دادگاه عمومی فرستاده شد و رئیس این شعبه پس از بررسی اعتراض شاکیان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد.

برپایه گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه، این پرونده برای رسیدگی به شعبه ١٥ دادسرای تهران فرستاده شد و با صدور قرار و کیفرخواست برای دادستان سابق تهران، پرونده او برای محاکمه به دادگاه فرستاده خواهد شد.

محمد مصطفائی، وکیل دادگستری، ساکن نروژ، در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه گفت: بعید به نظر می رسد با توجه به ارتباطات سعید مرتضوی در درون دستگاه قوه قضائیه و سیستم سیاسی ایران، از لحاظ قضائی برای سعید مرتضوی، متهم پرونده کهریزک مشکل خاص قضائی ایجاد شود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید