افغانستان/ بهداشت- گفتگو

١٠٠ میلون دالر برای بهداشت در افغانستان

بانک جهانی، اعلان کرده است که برای بهبود وضع صحی افغانستان، صد میلون دالر به این کشور کمک میکند. این رقم برای بهبود اوضاع کافی است و با این پول، افغانستان میتواند خدمات صحی بهتر از کشورهای همسایه ارائه کند.

تبلیغ بازرگانی

کمک ١٠٠ میلیون دالری بانک جهانی، به کمک‌های این بانک در سال‌های گذشته علاوه میشود. بانک جهانی از سال ٢٠٠٣ تا به امروز، ٣٣٥ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است. در ضمن اتحادیۀ اروپا هم اعلان کرده است که در سال‌های آینده، ٢٧٠ میلیون دالر به بخش صحی افغانستان کمک میکند.

در افغانستان، در طی سال‌های گذشته کمک های زیادی سرازیر شد، ولی پیشرفت های حاصل از این کمک ها زیاد برازنده نیست.

***

در بررسی این موضوع، در گفتگو با داکتر نبیل پاکطین- متخصص قلب، از او در مورد استفاده از این کمک ها و جوابگو بودن آن به نیازهای افغانستان میپرسم؟

گفتگو با داکتر نبیل پاکطین

آقای پاکطین، این مقدار را فراوان بررسی میکند و اظهار امیدواری میکند که با این پول‌ها، درولایات مختلف افغانستان شفاخانه‌های جدید ساخته شود و وسایل پزشکی در دسترس دکتران قرار بگیرد.

با آقای پاکطین، طی این مصاحبه، نرخ ابزار و آلات را بررسی میکنیم و اینکه یک بیمارستان یا یک شفاخانه چقدر ارزش دارد و با چه پولی میشود آنرا ساخت؟

او میگوید که بسیاری از آلات و ابزار طبی که در دسترس مردم قرار ندارند مثل ماشین "دیالیز"، با این پول ها میتواند خریده شود و بهتر از همه این که با این پول‌ها، افغانستان میتواند برای دوسال تعدادی از دکتران جوان را به هندوستان یا ترکیه بفرستد تا آنان تخصص بگیرند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید