افغانستان / طالبان

صد ها تن از طالبان از زندان قندهار فرار کردند

زندان قندهار
زندان قندهار

بیشتر از پنجصد زندانی طالبان، با حقر یک نونل به طول بیشتر از سه صد متر، با وجود تدابیر امنیتی شدید، از زندان قندهار فرار کردند.

تبلیغ بازرگانی

یکشنبه شب، طالبان موفق شدند حدود پنجصد و چهل تن از زندانیان خود را، طی مدت چهار ساعت، توسط یک تونلی که به طول 320 متر، از داخل یک خانه تا محل زندانیان سیاسی، در داخل زندان قندهار، حفر کرده بودند، آزاد کنند.

وحید عمر، سخنگوی حامد کرزی، از این رویداد به عنوان "فاجعه" ای یاد کرده است که "نمی بایست روی دهد"، و توریالی ویسا، والی قندهار میگوید که "محافظین، در این حادثه، سهل انگاری کرده اند." و سخنگوی طالبان، ذبیح الله مجاهد، با شرح این فرار برنامه ریزی شده، گفته است که حفر این تونل، پنج ماه طول کشیده بود و سه تن از طالبان زندانی، که در جریان طرح فرار بودند، دیگران را رهنمایی کردند و در میان 541 زندانی فراری، 106 تن آنان از فرماندهان طالبان استند.

در حالیکه سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، این فرار را یک "ضربۀ شدید" خواند و گفت که "این حادثه نمی بایست به وقوع می پیوست اما اکنون که چنین شده است دولت تلاش خواهد کرد که چند و چون حادثه را روشن کتد و زیانهای ناشی از آن را به نحوی جبران یا ترمیم کند"، غافلگیر شدن مقامات زندان قندهار، چند روز بعد از حملۀ طالبان به وزارت دفاع افغانستان در شهر کابل، انتقادات شدیدی را بر انگیخته است.

برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با نورالحق علومی، نمایندۀ قندهار در مجلس، و رئیس حزب متحد ملی افغانستان. آقای علومی، با انتقاد شدید از بی مسئولیتی های مسئولین امور، اضافه میکند که "در قتدهار قوانین زیر پا میشود و هیچکس مسئولیت خود را به درستی انجام نمیدهد. و این باعث میشود که یک نیروی کوچک بتواند یک هدف بزرگ را به دست آورد."

 

 

گفتگو با نورالحق علومی، نمایندۀ قندهار در مجلس

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید